「treat」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「treat」スウェーデン語 翻訳

volume_up
treat {名詞}
SV

「tre」英語 翻訳

EN

EN treat
volume_up
{名詞}

treat (同様に: delight, enjoyment, fun, indulgence)
She's sort of a little treat for our clients.
Hon är på sätt och vis ett nöje förvåra klienter.
The Schengen visa, which costs EUR 60, is too expensive a treat for many Belarusians.
Ett Schengenvisum som kostar 60 euro är ett för dyrt nöje för många vitryssar.
Japp ett riktigt nöje.
treat (同様に: delight, enjoyment, gladness, gratification)
volume_up
glädje {共性名詞}
treat (同様に: experience)
volume_up
upplevelse {共性名詞}
treat (同様に: blowout, celebration, do, party)
volume_up
fest {共性名詞}
treat (同様に: party, bean feast, beano)
treat (同様に: excursion, spree, outing)
volume_up
utflykt {共性名詞}
treat (同様に: delight, enjoyment, gusto, indulgence)
volume_up
njutning {共性名詞}
treat (同様に: dinner party, party, social)
volume_up
bjudning {共性名詞}

"treat"の類義語(英語):

treat

スウェーデン語での"treat"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMany firms which do this well take great care over how they treat their workers.
Väldigt många företag som det går bra för är ofta väldigt måna om sina arbetstagare.
EnglishIt is far removed from how we believe we can and ought to treat other creatures.
Det har inte längre att göra med hur vi tror att vi kan och får hantera andra skapelser.
EnglishBut people are not animals and it is a crime to treat them like minced meat.
Och en kraft som riktas mot själen är värre än en kraft riktad mot kroppen.
EnglishI trust that the Polish Presidency will treat this matter as a priority.
Jag litar på att det polska ordförandeskapet kommer att prioritera denna fråga.
EnglishSo the incentives are much larger to produce drugs which treat more people.
Så incitamenten är bättre för att producera medicin för en vanlig sjukdom.
EnglishMr President, it is important that we treat our Turkish friends with honesty and openness.
Herr talman! Det är viktigt att vi bemöter våra turkiska vänner ärligt och öppet.
EnglishWhether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
Oavsett vad vi tycker om det är avfall en handelsvara, och det är så vi måste se på saken.
EnglishBecause there are more drugs to treat common diseases than there are to treat rare diseases.
Varför? ~~~ För att det finns mer medicin för vanliga sjukdomar än för ovanliga.
EnglishAs long as this is not guaranteed we must treat this technology with very great caution.
Så länge detta inte är säkerställt måste vi handskas försiktigt med denna teknologi.
EnglishOur hopes are pinned on young people, so we have to treat this group as a priority.
Vårt hopp står till de unga och därmed bör vi prioritera denna grupp.
EnglishThat is why we want the Commission to treat this sector and this area as priorities.
Därför vill vi att denna sektor och detta område ska vara en prioritering för kommissionen.
EnglishIf we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.
Om vi vill äta färska produkter kan vi inte först värmebehandla dem.
EnglishI visited hospitals where they were trying to treat the casualties of the problem.
Även om det skulle finnas reservdelar hade inte regeringen haft råd att reparera utrustningen.
EnglishWhether we like it or not, waste is merchandise, and that is how we must treat it.
Dessutom handlar mer än 50 procent av texten om transport av avfall utanför Europeiska unionen.
EnglishIf we treat the area as a region of political antagonism we shall be making a big mistake.
Om vi betraktar detta område som ett fält för presumtiv politisk rivalitet så gör vi fel.
EnglishNorway recently came forward with a plan to treat 20 rivers with rotenone.
Norge har nyligen aviserat en plan att rotenonbehandla tjugo älvar.
EnglishDespite his constantly deteriorating state of health, the authorities refuse to treat him.
Trots att hans hälsotillstånd blir allt sämre vägrar myndigheterna att låta honom få vård.
EnglishChildren must learn at a very early age to treat other cultures and traditions with tolerance.
Barn måste redan tidigt lära sig att möta andra kulturer och traditioner med tolerans.
EnglishYou did not treat the PKK gently, but at least you spoke clearly and unequivocally.
Ni var inte nådig mot PKK, med ni talade åtminstone klarspråk.
EnglishIt is a good thing, because without it, we cannot treat one another as equals.
Ni har all rätt att göra det, men vi är skyldiga att kontrollera vad det verkställande organet gör.