「toe」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「toe」スウェーデン語 翻訳

volume_up
toe {名詞}
SV

EN toe
volume_up
{名詞}

1. 解剖学

toe
volume_up
{共性名詞}
Not a single toe in the United States of America.
Inte så mycket som en i USA.
You know, the toes of the gecko, curling and uncurling like the fingers of Michael Moschen.
Ni vet, en geckoödlas tår, som viker sig och viker upp sig som Michael Moschens fingrar.

"toe"の類義語(英語):

toe
English

スウェーデン語での"toe"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA top-to-toe revision of the agreement would not therefore be a good idea.
En fullständig revidering av avtalet skulle således inte vara en bra sak.
EnglishThe first concerns imports of footwear with a protective toe-cap originating in China and India.
Den första rör import av skodon med en skyddande tåhätta med ursprung i Kina och Indien.
EnglishHe then interfered with media freedoms and those who would not toe the line were shut down.
Han inskränkte sedan mediernas frihet, och de som inte ville rätta in sig i ledet stängdes ned.
EnglishA strong message has to be sent out and it has to be forced to toe the line on this issue.
Vi måste sända ett kraftfullt budskap, och landet måste tvingas att hålla sig på mattan i denna fråga.
EnglishThis is exactly what you did with the knockout with the weird toe.
Precis som du var med den där pangbruden med skumma tån.
EnglishWe were also told exactly what has been said here, that there was a willingness to toe the line.
Vi blev även informerade om precis det som har sagts här, att det fanns en vilja att följa partilinjerna.
EnglishAs a punishment for the failure by the premiership to toe UEFA's line on the size of the division.
Som en bestraffning för att Premiership inte lyder UEFA: s uppfattningar när det gäller divisionens storlek.
EnglishThe first concerns imports of footwear with a protective toe-cap originating in China and India.
Kommissionen kan vidta provisoriska åtgärder mellan två och nio månader efter det att undersökningen påbörjats.
EnglishThe WTO must be reformed from top to toe.
Det är viktigt att genomföra en långtgående reformering av WTO.
EnglishWhat we do not want is to line up the Commission head to toe and find out that all that is left is inconsistency.
Det vi inte vill göra är att rada upp hela kommissionen och konstatera att allt som finns kvar är inkonsekvens.
English"Come on buddy, I have the toe clippers right here.
"Kom igen grabben, jag har nagelsaxen här.
EnglishWe have only dipped our toe in the water; we have only started to tap its potential and we need to drive forward from here.
Vi har bara nuddat vid ytan; vi har bara börjat få en uppfattning om dess potential och vi måste driva på härifrån.
English“For example if someone sends us a manuscript about the nail of the big toe, there are very few referees for us to choose among.
– Om man skickar in ett manus som handlar om till exempel stortånaglar, så hittar man väldigt få tänkbara granskare.
EnglishIt should not just toe the line on the European stage, especially while being new and not big.
Denna medlemsstat borde inte ha nöjt sig med att följa spelreglerna på den europeiska arenan, särskilt inte eftersom den är ny och eftersom den inte är stor.
EnglishThen we made these legs that are cast in soil with a potato root system growing in them, and beetroots out the top, and a very lovely brass toe.
Sedan gjorde vi dessa ben, av jord med ett potatisrotsystem i sig, rödbetor högst upp och en ljuvlig mässingstå.
EnglishWe have to toe the line.
EnglishIf this is what we want to do, this is not the time to toe the line.
I så fall är det inte dags att rätta in sig i ledet, utan att hävda en gemensam utrikes- och försvarspolitik.
EnglishEurope should refuse to toe the United States' line, by leaning, for example, on the authority acquired by the anti-globalisation movement.
Europa bör vägra att gå i Förenta staternas ledband genom att till exempel förlita sig på den auktoritet som antiglobaliseringsrörelsen har fått.
EnglishEurope should refuse to toe the United States ' line, by leaning, for example, on the authority acquired by the anti-globalisation movement.
Europa bör vägra att gå i Förenta staternas ledband genom att till exempel förlita sig på den auktoritet som antiglobaliseringsrörelsen har fått.
EnglishBut the fact is that, as the old joke says, 'if you line up all the economists around the world head to toe, you may never reach a conclusion'.
Men faktum är, som det heter i det gamla skämtet, att ?om man radar upp alla ekonomer i hela världen riskerar man att aldrig komma fram till en slutsats?.

他の言葉