「shackle」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「shackle」スウェーデン語 翻訳

EN shackle
volume_up
{名詞}

1. "device for restraining prisoners"

shackle (同様に: fetter)
volume_up
boja {共性名詞}
During this past year, I have often heard it said that we cannot shackle science or call a halt to development.
Under det gångna året har jag ofta hört sägas att vi inte kan slå forskningen i bojor eller stoppa utvecklingen.
In times of stagnation and recession, its shackles prove to have a toxic effect on economic recovery.
Under tider av stagnation och recession visar sig dess bojor vara rena giftet för den ekonomiska stimulansen.
It must support all those countries attempting to free themselves from the shackles of the past and join a democratic Europe.
Unionen måste stödja alla de länder som försöker befria sig från det förflutnas bojor och förena sig med ett demokratiskt Europa.
shackle
volume_up
fångkedja {共性名詞}

"shackle"の類義語(英語):

shackle

スウェーデン語での"shackle"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishDuring this past year, I have often heard it said that we cannot shackle science or call a halt to development.
Under det gångna året har jag ofta hört sägas att vi inte kan slå forskningen i bojor eller stoppa utvecklingen.
EnglishI understand that one of the reasons that they are proposing rejection of the common position is because it will shackle the industry.
Jag har förstått att en av anledningarna till att de föreslår att den gemensamma ståndpunkten skall förkastas är att den kommer att binda industrin.
EnglishIf we want a good environment and energy policy, it makes no sense to put Member States that are more advanced or have stricter requirements in a particular matter on a leash and shackle them.
Om vi vill ha en bra miljö- och energipolitik är det inte rimligt att sätta koppel på medlemsstater som har kommit längre eller som har strängare krav i en viss fråga och binda dem.