「outmost」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「outmost」スウェーデン語 翻訳

SV
EN

outmost {形容詞}

volume_up
outmost (同様に: extreme, outermost)

"outmost"の類義語(英語):

outmost
English

スウェーデン語での"outmost"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe must do our outmost to return to a sensible situation here.
Här måste vi göra allt för att förhållandena skall bli förnuftiga!
EnglishIn light of these considerations, I believe the EU must exercise extreme caution in embracing the biotechnology industry without the outmost care and precautions being in place.
I ljuset av dessa överväganden anser jag att EU bör vara enormt försiktigt i mottagandet av bioteknikindustrin såvida inte en yttersta noggrannhet och försiktighet är för handen.