「only after」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「only after」スウェーデン語 翻訳

EN only after
volume_up
{副詞}

only after
Only the courts should be allowed to take such decisions, and only after convicting perpetrators of serious crimes.
Endast domstolarna borde få fatta sådana beslut och då endast efter att ha dömt personerna i fråga för allvarliga brott.
Mr Gahrton said that his government stated that it is only after a UN Security Council resolution has been adopted.
Gahrton sade att hans regering uppgav att det kan ske endast efter det att en resolution i FN:s säkerhetsråd har antagits.
Mr Gahrton said that his government stated that it is only after a UN Security Council resolution has been adopted.
Gahrton sade att hans regering uppgav att det kan ske endast efter det att en resolution i FN: s säkerhetsråd har antagits.

"only after"に類似した翻訳-スウェーデン語

only 形容詞
only 副詞
only 接続詞
after 形容詞
after 副詞
after 前置詞
after 接続詞
to after 動詞
Swedish

スウェーデン語での"only after"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI therefore admit this, but this will only occur after having given everything ...
Jag erkänner således detta, men det kommer inte att hända förrän vi gett allt...
EnglishA resolution would only make sense after the forthcoming elections in Ukraine.
Det är inte vettigt med någon resolution förrän efter det kommande valet i Ukraina.
EnglishFor statisticians, data usually become final only after four years at the earliest.
För statistiker blir uppgifter vanligtvis slutgiltiga tidigast efter fyra år.
EnglishThat summit took place only a month after the accident involving the in November 2002.
Detta toppmöte ägde rum bara en månad efter olyckan med Prestige i november 2002.
EnglishThailand experienced the world’ s solidarity only recently after the tsunami.
Helt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.
EnglishYou ignored our warnings for months and only reacted after the catastrophe.
Du struntade i våra varningar i månader och reagerade först efter katastrofen.
EnglishScarcely a single line of solidarity after Japan's only nuclear catastrophe.
Nästan inte en enda rad om solidaritet efter Japans enda kärnkraftskatastrof.
EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Vi skall dessutom få vatten efter 14 timmar, innan vi fortsätter 14 timmar till.
EnglishThailand experienced the world’s solidarity only recently after the tsunami.
Helt nyligen har Thailand fått uppleva solidaritet från hela världen efter tsunamin.
EnglishWe shall also be given water only after 14 hours before continuing for another 14 hours.
Vi skall dessutom få vatten efter 14 timmar, innan vi fortsätter 14 timmar till.
EnglishI hope you all have a good break, but only after you have voted this afternoon!
Jag hoppas att ni alla får en bra ledighet, men först sedan ni har röstat i eftermiddag!
EnglishFurthermore, many women look for their first job only after they have had their children.
Dessutom letar många kvinnor efter sitt första jobb först efter att de fått barn.
EnglishThat is why the generals should only intervene after the politicians have failed.
Därför bör generalerna först gripa in, när politikerna har misslyckats.
EnglishIn good times they are sought after, only to be sacked when times are hard.
När det är goda tider lockas de till jobben och i dåliga tider avskedas de.
EnglishMilitary action can only be possible after a decision in the UN Security Council.
Ett militärt agerande kan endast ske efter beslut i FN: s säkerhetsråd.
EnglishOur efforts, however, must not concentrate only on giving help after the event.
Våra insatser måste dock inte enbart koncentrera sig på att erbjuda hjälp efter händelsen.
EnglishLimitations should only be introduced after a fair and independent process.
Begränsningar får endast införas efter en rättvis och oberoende process.
EnglishThe truth is that all the measures could be put in motion only after the summer recess.
I själva verket har alltså alla åtgärder kunnat påbörjas först efter sommaruppehållet.
EnglishOnly ten months after the agreement has begun are we given a chance to express our opinion.
Först tio månader efter det att avtalet börjar får vi en chans att yttra oss.
EnglishTo perform checks only after the event would result in less security.
Att endast utföra kontroller i efterhand skulle resultera i minskad säkerhet.

他の言葉