「often the case」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「often the case」スウェーデン語 翻訳

「often the case」の文脈の例文を見てください。

スウェーデン語での"often the case"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt is often the case that a problem is impossible to address due to a lack of money.
Det kan ofta vara omöjligt att ta itu med ett problem eftersom det saknas pengar.
EnglishThis is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
Så är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Som så ofta är fallet har vi varit de största humanitära biståndsgivarna i Sri Lanka.
EnglishOf course, as is often the case, the outcome does not fully meet our demands.
Såsom fallet ofta är motsvarar utfallet naturligtvis inte helt våra krav.
EnglishUnfortunately, as is often the case, it is women and children who pay the highest price.
Som så ofta är fallet är det tyvärr kvinnor och barn som betalar det högsta priset.
EnglishSadly, it is often the case that those countries were better off during colonial times.
Tyvärr är det ofta så att dessa länder hade det bättre under kolonialtiden.
EnglishAs is so often the case, Parliament and the European Union should leave things alone.
Som så ofta är fallet bör parlamentet och Europeiska unionen lämna saker och ting ifred.
EnglishThis is often the case and is most needed at smaller, regional airports.
Det är oftast fallet och mest nödvändigt vid mindre regionala flygplatser.
EnglishThis is often the case when we draft legislation, but particularly so now.
Det är ofta så med lagstiftning och i det här fallet är det absolut så.
EnglishHowever, it is often the case that grand words are used to disguise their opposites.
Tjusiga ord används dock inte sällan för att dölja sin motsats.
EnglishUnfortunately, it has so far been too often the case that men have been elected.
Tyvärr är det hittills alltför ofta så att män väljer män.
EnglishLike them, I would like to emphasis that this is often the case.
Jag vill liksom de understryka att det naturligtvis förhåller sig just så.
EnglishWe are not talking here about short-term restructuring, as is often the case in western countries.
Vi talar inte om en kortsiktig omstrukturering här, vilket ofta är fallet i västländer.
EnglishAs is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Som ofta är fallet med webben råder det här starka kontraster.
EnglishIt is very often the case that an employee is not penalised in any way for undertaking such work.
Många gånger får en arbetstagare inga som helst straff för att han utfört sådant arbete.
EnglishThe vote was held, with the oral amendment, as is often the case.
Ty omröstningen med det muntliga ändringsförslagetgjorde som det gjorts många gånger förr.
EnglishIt is often the case that we regulate too much and do not implement enough.
Ofta reglerar vi för mycket och genomför inte tillräckligt.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, it is often the case that good intentions cause problems.
Fru talman, mina damer och herrar! Goda avsikter skapar ofta problem.
EnglishIt is still often the case, though, that not enough information is provided soon enough.
Men det brister ofta när det gäller att ge information i tid.
EnglishOn special days or occasions it is often the case that people look back at the past.
Särskilda dagar och vid särskilda tillfällen händer det ofta att människor ser tillbaka på det förflutna.

他の言葉

English
  • often the case

他の解釈については、日本語-英語辞書にクリックしてください。