「last」の英語-スウェーデン語辞書


という意味ですか låst, läst
EN

「last」スウェーデン語 翻訳

volume_up
last {名詞}
SV

「last」英語 翻訳

volume_up
last {共性名詞}

EN last
volume_up
{名詞}

1. 通常

last
volume_up
sista {共性名詞}
Returns the last character or the last number of characters in a string.
Den här funktionen returnerar det sista tecknet eller det sista antalet tecken i en sträng.
We must welcome this budget, it is the last easy budget, the last simple budget.
Vi måste välkomna denna budget, det är den sista lyckliga budgeten, den sista lugna budgeten.
You seem to be a busy man, but you managed to take the floor in the last minute.
Ni verkar vara en upptagen man, men ni lyckades ta ordet i sista minuten.

2. "shoes"

last
volume_up
läst {共性名詞} (på sko)
They have clearly read Mr Brinkhorst's working document of May last year.
Ni har givetvis läst Brinkhorsts arbetshandling från i maj förra året.
They have clearly read Mr Brinkhorst' s working document of May last year.
Ni har givetvis läst Brinkhorsts arbetshandling från i maj förra året.
Shoemaker, stay at your last, and European Union, for heaven's sake stick to your areas of competence.
Skomakare, bliv vid din läst, och EU, håll er för guds skull till era ansvarsområden.

"last"の類義語(英語):

last

"last"の類義語(スウェーデン語):

last
Swedish

スウェーデン語での"last"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI hope that all of us have learned this lesson from the events of the last year.
Jag hoppas att vi alla har lärt oss denna läxa från det senaste årets händelser.
EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Det misstag som gjordes i det avseendet förra vintern märks nu var man än tittar.
EnglishOur last report shows you that the Commission has completed the various actions.
I vår senaste rapport visar vi att kommissionen har slutfört de olika åtgärderna.
EnglishUnfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
Tyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
EnglishInstitutions will last, so we need to have institutions for the enlarged Europe.
Institutioner finns kvar, och därför behövs institutioner för det utvidgade EU.
EnglishUnfortunately, the last ‘Justice and Home Affairs’ Council does not augur well.
Det senaste mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) bådar tyvärr inte gott.
EnglishThe development of these over the last few years has been a major step forward.
Utvecklingen av dessa under de senaste åren har inneburit ett stort steg framåt.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishLast year, Parliament promoted an extra focus on employment and small businesses.
I fjol drev parlamentet fram en extra satsning på sysselsättning och småföretag.
EnglishMr President, we cannot make the mistakes we made in Copenhagen last year again.
Herr talman! Vi kan inte göra om misstagen vi gjorde i Köpenhamn förra året igen.
EnglishThe dissemination of these will therefore be much more detailed than last year.
Spridningen av dessa kommer därför att vara mycket mer detaljerad än förra året.
EnglishOnly last week, they said that what was on offer was simply not tenable for them.
Så sent som förra veckan sa de att erbjudandet helt enkelt var ohållbart för dem.
EnglishThis has become even more relevant given the deadlock in the Council last week.
Detta blev ännu mer uppenbart med hänsyn till låsningen i rådet i förra veckan.
EnglishLast year, our priority was the package of measures on climate change and energy.
Förra året prioriterade vi paketet med åtgärder om klimatförändringar och energi.
EnglishWe therefore need more shoulders to bear the burden - we decided that last night.
Det behövs därför fler skuldror att bära bördan - det beslutade vi i går kväll.
EnglishThat has built people-to-people relationships that will last for a very long time.
Denna har skapat förbindelser mellan människor som kommer att vara mycket länge.
EnglishI would also like to support the last speaker who talked about animal transport.
Jag skulle också vilja stödja föregående talare som talade om djurtransporter.
EnglishThere is, therefore, a clear duty to account for every last euro of expenditure.
Det finns därför en klar skyldighet att kunna redovisa varenda euro av utgifterna.
EnglishWe did not produce a figure last year and we have not produced a figure this year.
Vi tog inte fram en siffra förra året och vi har inte tagit fram en siffra i år.
EnglishI believe we took a significant step in that direction on 22 November last year.
Jag anser att vi tog ett viktigt steg i den riktningen den 22 november förra året.