「kiln」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「kiln」スウェーデン語 翻訳

volume_up
kiln {名詞}
SV

「kil」英語 翻訳

volume_up
kil {共性名詞}

EN kiln
volume_up
{名詞}

kiln (同様に: oven, stove)
volume_up
ugn {共性名詞}
kiln
volume_up
kalkugn {共性名詞}

スウェーデン語での"kiln"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLKAB has four pelletizing plants of grate-kiln system in Kiruna.
LKAB har fyra järnmalmspelletsverk av typen grate-kiln i Kiruna.
EnglishWe have also initiated adaptive methods for process control of batch drying, a technique now used in a wide range of industrial kiln dryers.
Detta minskar risken för sprickbildning och ger därmed en bättre torkningskvalitet.
EnglishModelling of failure in Rotary-kiln systems
Modellering av brott i roterugnssystem
EnglishIn this area moisture transport with CT scan during the drying process and technical aspects of the industrial drying kiln is mainly studied.
Inom detta område studeras främst fukttransport med CT-scanning under pågående torkning samt processtekniska aspekter av den industriella virkestorkningen.
EnglishThe necessary investment for cement kiln fume cleaning can be funded by the large profit generated by taking in hazardous waste and savings on fuel costs.
De investeringar som behövs för rökgasrening vid cementugnar kan betalas genom de höga inkomsterna från mottagande av farligt avfall och besparingen av bränsle.

他の言葉