「to infuse」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「to infuse」スウェーデン語 翻訳

volume_up
fuse {名詞}
SV

EN to infuse
volume_up
[infused|infused] {動詞}

to infuse (同様に: to pour, to stick, to lave)

"fuse"の類義語(英語):

fuse

スウェーデン語での"to infuse"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThat is the tendency to infuse patterns with meaning, intention and agency, often invisible beings from the top down.
Det är benägenheten att inge mönster med mening, syfte och agentur, ofta osynliga varelser från ovan och ned.
EnglishI believe that you are committed personally to the promotion of fundamental rights and that this spirit will infuse the Commission you will lead.
Jag är övertygad om att ni personligen är fast besluten att främja grundläggande rättigheter och att denna inställning kommer att genomsyra den kommission ni är satt att leda.
EnglishI recall these words today, first, to infuse optimism into those who are reluctant to rejoice in enlargement, and second, in order to draw attention to the need to create a new social order.
Jag vill erinra om dessa ord i dag, dels för att ingjuta optimism hos dem som är obenägna att glädja sig åt utvidgningen, och dels för att peka på behovet av att skapa en ny social ordning.