「inefficient」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「inefficient」スウェーデン語 翻訳

EN inefficient
volume_up
{形容詞}

inefficient (同様に: ineffective, ineffectual)
Resistance is growing now that everyone realises how inefficient and disastrous his policy is.
Motståndet ökar nu när alla inser hur ineffektiv och förödande hans politik är.
There must be penalties for inefficient use.
Det måste finnas påföljder för ineffektiv användning.
Such duplication would have been inefficient.
En sådan fördubbling skulle ha varit ineffektiv.

"inefficient"の類義語(英語):

inefficient
efficient
English

スウェーデン語での"inefficient"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is an accumulation of an ineffective and inefficient system over years.
Det rör sig om en ackumulering av ett ineffektivt och odugligt system under åren.
EnglishA European supervisory body which will be just as inefficient as those we already have!
Ett europeiskt kontrollorgan som blir lika ineffektivt som de som redan existerar!
EnglishHowever, so-called alternative energy sources are equally - if not more - inefficient.
Men de så kallade alternativa energikällorna är lika eller mer ineffektiva.
EnglishIt is to be feared that the use of funds is inefficient in scientific terms.
Man befarar att verkningsgraden av användningen av pengarna vetenskapligt sett är dålig.
EnglishBut here too one constantly comes up against the problem of inefficient implementation.
Men även där stöter vi ständigt på problemet med bristfälligt genomförande.
EnglishI am not in favour of giving large amounts of money to bail out inefficient companies.
Jag förespråkar inte att man ger stora penningbelopp för att lösa ut ineffektiva bolag.
EnglishBy the way, that is cheaper than using agrofuels which are inefficient.
Det är förresten billigare än att använda biobränslen som är ineffektiva.
EnglishOne of the greatest threats it poses is the inefficient use of the Earth’s natural resources.
Ett av dess största hot är den ineffektiva användningen av jordens naturtillgångar.
EnglishHowever, I repeat, it is inefficient, shoddy procedures that are more costly for Member States.
Jag upprepar att ineffektiva, dåliga förfaranden blir dyrare för medlemsstaterna.
English   Mr President, ladies and gentlemen, we have learned that monopolies are inefficient.
   Herr talman, ärade kolleger! Vi har lärt oss att en monopolsituation inte fungerar bra.
EnglishThe codecision procedure with unanimity in the Council is very inefficient.
Medbeslutandeförfarandet med enhällighet i rådet är föga effektivt.
EnglishThe continual oppression of one of Europe's largest minorities is shameful and inefficient.
Detta ständiga förtryck av en av Europas största minoriteter är skamligt och destruktivt.
EnglishForm filling is, of course, a very inefficient kind of work.
Att fylla i statistiska formulär är naturligtvis ett mycket ineffektivt arbete.
EnglishAnd yet we in the EU tend to regard Poland as having inefficient agriculture.
Och ändå anser vi i EU att Polen har ett ineffektivt jordbruk.
EnglishA lot of arguments against it: Fish farms pollute -- most of them do anyway -- and they're inefficient.
Fiskodlingar förorenar, de flesta i alla fall, och de är ineffektiva, ta tonfisk.
EnglishA tobacco ban would be inefficient and socially unattainable at present.
Ett förbud mot tobak skulle just nu inte vara effektivt och samhällsmässigt inte heller möjligt.
EnglishIn the meantime, around the world, the smaller, inefficient sectors will gradually be snuffed out.
Under tiden kommer de små, ineffektiva sektorerna runtom i världen gradvis att kvävas.
EnglishIt is said that public authorities are bureaucratic and inefficient.
Det sägs att offentliga myndigheter är byråkratiska och ineffektiva.
EnglishTourist companies are faced with a totally uncoordinated and inefficient EU tourism policy.
Företagen möter unionens turistpolitik som är i total avsaknad av samordning och effektivitet.
EnglishIt is regrettable that the structures are outdated and inefficient.
Det är beklagligt att strukturerna är föråldrade och ineffektiva.