「indefinite duration」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「indefinite duration」スウェーデン語 翻訳

EN indefinite duration
volume_up
{名詞}

indefinite duration (同様に: post with conditional tenure)
At the same time, the possibility of terminating a contract of indefinite duration is governed by Belgian law and cannot be waived.
Samtidigt är möjligheten att säga upp ett avtal om tillsvidareanställning underkastad tvingande belgisk lag.
Subject: Absolute prohibition of conversion of fixed-term contracts into contracts of indefinite duration in Greek public sector
Angående: Ovillkorligt förbud mot att omvandla tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning i den grekiska offentliga sektorn
In detail, the trialogue agreed to allow the language teachers to continue working under contracts of indefinite duration without having to participate in the call for tender.
Samtidigt är möjligheten att säga upp ett avtal om tillsvidareanställning underkastad tvingande belgisk lag.

"indefinite duration"に類似した翻訳-スウェーデン語

indefinite 形容詞
definite 形容詞
duration 名詞

スウェーデン語での"indefinite duration"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt the same time, the possibility of terminating a contract of indefinite duration is governed by Belgian law and cannot be waived.
Efter denna allmänna inledning skulle jag nu vilja gå över till de specifika frågor som har ställts.
EnglishYou will have noted that, compared with the earlier directives the arrangements proposed are of indefinite duration.
Ni bör ha lagt märke till att jämfört med de tidigare direktiven skall det föreslagna systemet gälla obegränsad tid.
EnglishThe acts make no reference to ethnic origin, they are not acts of indefinite duration, they do not concern the whole national territory but relate to three specific cases only.
I besluten görs ingen hänvisning till etniskt ursprung, de gäller inte på obestämd tid och inte för hela det nationella territoriet, utan endast för tre särskilda fall.