「illegitimate」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「illegitimate」スウェーデン語 翻訳

EN illegitimate
volume_up
{形容詞}

illegitimate (同様に: criminal, fraudulent, illegal, illicit)
De är framför allt fullständigt olagliga.
The election was organised by an illegitimate government on territory controlled by foreign military forces; its result is null and void in terms of international law.
Valet organiserades av en olaglig regering på ett territorium som kontrolleras av utländska militärstyrkor.
If we went further we could even talk about illegitimate government support.
Om man går längre, är det fråga om olagligt myndighetsstöd.
illegitimate (同様に: natural, misbegotten, baseborn)
So the Constitution, despite its rejection in two referendums, is undemocratic, cowardly and illegitimate.
Så konstitutionen, som har röstats ner i två folkomröstningar, är odemokratisk, feg och illegitim.
We believe that a policy which is not firmly rooted in the interests of the peoples of the Arctic area is illegitimate.
Vi anser att en politik som inte tydligt bygger på intressena hos de människor som bor i Arktis är illegitim.
The WTO, like the IMF, is an illegitimate, anti-democratic and dangerous organisation as far as the people's interests are concerned.
När det gäller folkets intressen är WTO i likhet med IMF en illegitim, antidemokratisk och farlig organisation.
illegitimate (同様に: adulterous, natural, misbegotten)

スウェーデン語での"illegitimate"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is a debate about how to further an illegitimate United States of Europe.
Detta är en debatt om hur man ska främja ett illegitimt Europas förenta stater.
EnglishWe must demand that observers also be allowed to monitor this illegitimate referendum.
Från min grupp ser vi gärna att parlamentet skickar observatörer den 17 oktober.
EnglishIts illegitimate, brutal and dangerous government must be dealt with firmly.
Man måste agera med fasthet mot dess olagliga, brutala och farliga regering.
EnglishThe fee is illegitimate and hinders both business and the free movement of people.
Avgiften är obefogad och utgör ett hinder för både handel och människors fria rörlighet.
EnglishArticle 290 is therefore a product of the illegitimate Lisbon Treaty.
Artikel 290 är därför en produkt av ett Lissabonfördrag som saknar legitimitet.
EnglishWe must demand that observers also be allowed to monitor this illegitimate referendum.
Vi måste kräva att valobservatörer också får övervaka den här illegitima folkomröstningen.
EnglishIn other words, do not send election observers there for an illegitimate election.
Med andra ord: skicka inga valobservatörer till ett olagligt val.
EnglishEach year, a large number of illegitimate asylum seekers enter the EU.
Varje år kommer ett stort antal asylsökande som saknar skäl in i EU.
EnglishI am pleased that the EU and its Member States have not recognised his illegitimate government.
Jag gläder mig över att EU och dess medlemsstater inte har erkänt hans olagliga regering.
EnglishI want the EU to say that the fight against terrorism can never be waged by illegitimate means.
Jag vill att EU ska säga att kampen mot terrorismen aldrig kan föras med illegitima medel.
EnglishAnd race is an illegitimate concept which our selves have created based on fear and ignorance.
Och rasen är en orättmätigt koncept som våra själv har skapat byggt på rädsla och okunskap.
EnglishIf we went further we could even talk about illegitimate government support.
Om man går längre, är det fråga om olagligt myndighetsstöd.
EnglishWe should not assume that everything that prevents unfettered free trade is an illegitimate obstacle.
Vi borde inte utgå från att alla hinder för fri handel är olagliga hinder.
EnglishThe election is illegitimate, because the incumbent president came to power as a result of a coup d'état.
Valet är olagligt, eftersom den sittande presidenten kom till makten genom en statskupp.
EnglishWhat we are therefore doing now is to legitimise what we have considered to be illegitimate on two occasions.
Vad vi därför gör nu är att göra det lagligt som vi ansett vara olagligt vid två tillfällen.
EnglishToday, we hear them claiming that the result of the referendum in Spain was somehow illegitimate.
I dag hör vi dem hävda att resultatet av folkomröstningen i Spanien av någon anledning inte skulle vara giltigt.
EnglishAfrica must not be a territory in which illegitimate governments are accepted as though this were an inevitability.
Afrika får inte vara ett område där orättmätiga regeringar godtas som om detta vore oundvikligt.
EnglishFirstly, it should be made clearer in the Council that no EU state will recognise the illegitimate regime of Mugabe.
För det första måste rådet tydliggöra att inget EU-land kommer att erkänna Robert Mugabes orättmätiga regim.
EnglishNot everything that is illegal is also illegitimate.
Allt som är illegalt är inte illegitimt.
EnglishAt the European Council, we might have expected to hear the whole truth about the illegal and illegitimate war in Iraq.
Vid Europeiska rådet hade vi kunnat förvänta oss hela sanningen om det lagstridiga och orättfärdiga kriget i Irak.