「hour」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「hour」スウェーデン語 翻訳

volume_up
hour {名詞}

EN hour
volume_up
{名詞}

hour
volume_up
timme {共性名詞}
And it considers just using existing hydro to match the hour-by-hour power demand.
Och det beaktar bara befintlig vattenkraft för att matcha elbehovet timme för timme.
An hour after sunset, Martin begins the night’s first round of stocktaking.
En timme efter solnedgången startar Martin nattens första inventeringsrunda.
Please can the Presidency ensure that in future we get our hour of questions?
Kan ordförandeskapet se till att vi avsätter en hel timme för frågor hädanefter?
hour
volume_up
specifik tidpunkt {共性名詞}
hour
volume_up
jämn timme {共性名詞}
hour
volume_up
60 minuter {単のみ}
To show a time with more than 24 hours or more than 60 minutes or seconds, place the outer left part of the code in square brackets.
Om du vill visa tid som är längre än 24 timmar eller mer än 60 minuter eller sekunder sätter du den yttersta vänstra delen av tidskoden inom hakparentes.
hour (同様に: chime, stroke)

"hour"の類義語(英語):

hour

スウェーデン語での"hour"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishWe're living in a culture of jet lag, global travel, 24-hour business, shift work.
Vi lever i en kultur med jet-lag, globala resor, dygnet-runt affärer, skiftarbete.
EnglishAt this hour, there are approximately seven vehicles... on all southland freeways.
Vid denna tidpunkt, finns det ungerfär sju fordon... på alla södergående motorvägar.
EnglishIt is already the eleventh hour, due to the rapid development of technology.
På grund av teknikens snabba utveckling befinner vi oss redan i elfte timmen.
EnglishThis is a very worthy debate and it is a shame it is being held at this late hour.
Debatten är mycket värdefull och det är synd och skam att den hålls så sent på dagen.
EnglishIt came at the final hour, but that is how it should be, so we will allow it.
Det kom i sista stund, men det är som det ska vara, så vi låter det passera.
EnglishWe will also meet next month during Question Hour with President Barroso.
Vi kommer att träffas igen nästa månad under frågestunden med ordförande Barroso.
EnglishPhysical exercise can simply involve walking for at least half an hour a day.
Fysisk aktivitet kan vara så enkelt som att promenera i minst en halvtimme varje dag.
EnglishThe eleventh-hour compromise reached on the subject of registration is not perfect.
Den kompromiss som nåtts i elfte timmen när det gäller registreringen är inte perfekt.
EnglishOne megawatt-hour costs 50 euros today; I can still remember when it was 20 euros.
I dag kostar en megawattimme 50 euro – jag minns fortfarande när priset låg på 20 euro.
EnglishIt is worth noting that the Irish minimum wage is in excess of EUR 8 per hour.
Det är värt att notera att den irländska minimilönen ligger på över åtta euro i timmen.
EnglishIt takes about a half hour for that full feeling to travel from your belly to your brain.
Det tar omkring en halvtimme för mättnadskänslan att nå från magen till hjärnan.
EnglishMr President, even at this late hour, a certain degree of attentiveness is required.
Herr ordförande! Även så här dags på dagen krävs det en viss uppmärksamhet.
EnglishHowever, we were subject to a 4-hour flight delay and were taken to Düsseldorf on route.
Vi råkade dock ut för en försening på fyra timmar och fick resa via Düsseldorf.
EnglishThe only thing that pains me is that this discussion took place at such a late hour.
Det enda jag tycker är synd är att diskussionen ägde rum så sent på dygnet.
EnglishThis Presidency had to wait half an hour today before being able to start Question Time.
Detta ordförandeskap har väntat i en halv timma på att kunna inleda frågestunden.
EnglishCurrently in the UK, we enjoy an opt-out from the 48-hour working week.
För närvarande åtnjuter vi i Storbritannien ett undantag från 48-timmarsveckan.
EnglishThose of you who ask for the floor would fill much more than half an hour.
Det skulle ta mycket mer än en halvtimme att låta alla som begär ordet tala.
EnglishWe are talking about coaches, perhaps travelling at 90 kilometres per hour on motorways.
Vi talar om turistbussar, som kanske färdas i 90 kilometer i timmen på motorvägar.
EnglishWe had the 48-hour resignation demand on the prime minister withdrawn.
Vi såg till att kravet på premiärministerns avgång inom 48 timmar drogs tillbaka.

他の言葉