「heel」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「heel」スウェーデン語 翻訳

volume_up
heel {名詞}
EN

heel {名詞}

volume_up
1. 通常
heel
volume_up
häl {共性名詞}
There're veins on the feet, and then my heel is pink, and my Achilles' tendon -- that moves a little bit.
Det finns ådror på fötterna och min häl är rosa, och hälsenan - som rör sig lite.
The Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Rådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
heel (同様に: bottom, die, foot, leg)
volume_up
fot {共性名詞}
heel
volume_up
klack {共性名詞}
Those who want me to reclassify the customs segmentation for these shoes should bear in mind that the customs classification for children is up to size 37½ with heels less than 3cm.
De som vill att jag ska omklassificera kundsegmenteringen för dessa skor borde komma ihåg att kundklassificeringen för barn är upp till storlek 37½ med klack lägre än 3 cm.
Only the French President dug in his heels, challenging the decision of the United States and giving a spirited defence of his own views, magnificently but, unfortunately, alone and in vain.
Enbart den franska presidenten satte klackarna i marken och protesterade mot de amerikanska besluten och vidhöll med kraft den egna åsikten, i lysande men tyvärr också ofruktbar ensamhet.
heel
heel
volume_up
bakfot {共性名詞}
2. 乗馬
heel
volume_up
bakhov {共性名詞}

"heel"の類義語(英語):

heel

スウェーデン語での"heel"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Rådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
EnglishIt's just stuck in this position, so I have to wear a two-inch heel.
Jag menar, den är fast i det här läget, så jag måste ha en femcentimetersklack.
EnglishSecondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
För det andra är övervakningen fortfarande akilleshälen i denna lagstiftning.
EnglishPrisons are always the Achilles heel, the weak point of a democracy.
Fängelser är alltid det svagaste stället, de svaga punkterna i en demokrati.
EnglishThis point, in particular, is the Achilles' heel of current EU practice.
Detta område är dock den nuvarande EU-ordningens särskilt svaga punkt.
EnglishThis is the Achilles' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
Detta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
EnglishThis is the Achilles ' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
Detta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
EnglishHuman rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Mänskliga rättigheter är utan tvivel den iranska regimens akilleshäl.
EnglishNor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
Vi får inte heller acceptera att någon släpar fötterna efter sig när det gäller att skydda vår jord.
EnglishInnovation must be given special attention because it is innovation which is Europe's Achilles heel.
Innovation måste ägnas särskild uppmärksamhet eftersom det är innovation som är EU:s akilleshäl.
EnglishHowever, there remains one Achilles’ heel clearly identified in the Commission’s report today: corruption.
Men det återstår en akilleshäl som fastställs tydligt i kommissionens rapport i dag: korruptionen.
EnglishThis is the Achilles ' heel of the European fisheries policy.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
EnglishThis is the Achilles' heel of the European fisheries policy.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
EnglishThere lies the Achilles heel of European strategy.
Detta är den svaga punkten i den europeiska strategin.
EnglishThis is the Achilles heel of the matter, in my view.
Här ligger enligt min åsikt en hund begraven.
EnglishMr President, jobs are the Achilles' heel of the EU.
Herr ordförande! Jobben är EU: s akilleshäl.
EnglishSecurity is the Achilles' heel of our computer systems.
Säkerhet är datasystemens akilleshäl.
EnglishThere I am, stomping on it, with the heel of my boot.
EnglishIt is also the Achilles heel of the European Union.
EnglishThe Achilles heel is the existence of tax havens in various island states, a number of which even receive support from EU funds.
Akilleshälen är förekomsten av skatteparadis i olika östater, varav ett antal till och med får stöd genom EU-medel.
他の言葉