「foolishness」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「foolishness」スウェーデン語 翻訳

EN foolishness
volume_up
{名詞}

foolishness
volume_up
oförstånd {中} (brist på förstånd, dumhet)

"foolishness"の類義語(英語):

foolishness
foolish

スウェーデン語での"foolishness"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI must ask for a debate on this, because this is foolishness at our taxpayers' expense.
Jag ber Er att ta upp detta, ty här slösar man med våra skattebetalares pengar!
EnglishI must ask for a debate on this, because this is foolishness at our taxpayers ' expense.
Jag ber Er att ta upp detta, ty här slösar man med våra skattebetalares pengar!
EnglishIt does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
Det spelar ingen roll vem som skriver dumheterna - att mångfaldiga dem är galenskap.
EnglishOnly the ideological foolishness of ultraliberalism and of misguided free trade remained intact.
Det enda som förblev intakt var ultraliberalismens och den missriktade frihandelns ideologiska dåraktighet.
EnglishI hope that, ultimately, we will rid ourselves of much of the foolishness that is associated with the EU.
Jag hoppas att vi äntligen ska lyckas avskaffa några av de rena dumheter som är förknippade med EU.
EnglishI've drunk too much tonight to deal with such foolishness.
Jag har druckit för mycket för att klara av sånt här.
EnglishOn the other hand, the situation shows the foolishness of a certain vision of the European Union's Economic Policy.
Situationen visar också på det befängda i vissa aspekter av Europeiska unionens ekonomiska politik.
EnglishOften, it is the product of fear, ignorance, foolishness and selfishness, but also of institutional cowardice.
Den är ofta ett barn av rädsla, okunnighet, dumhet, egoism, men också av samhällsinstitutionernas feghet.
EnglishOn the other hand, the situation shows the foolishness of a certain vision of the European Union' s Economic Policy.
Situationen visar också på det befängda i vissa aspekter av Europeiska unionens ekonomiska politik.
EnglishOnly the ideological foolishness of ultraliberalism and of misguided free trade remained intact.
Allt detta styrs ut som en försiktighetsprincip, som är ingenting mer än en regressiv reaktion hos en amishliknande europeisk elit.
EnglishHence the folly of the EU falling into the trap of funding such an obscenity and the foolishness of the President ...
Därför vore det så vansinnigt av EU att låta sig luras att finansiera sådana obsceniteter och talmannens dårskap...
EnglishThat is where foolishness leads you when you try to act virtuously and, with this directive, we are acting stupidly.
Det är dit dumheten leder en när man försöker handla dygdigt, och när det gäller detta direktiv handlar vi enfaldigt.
EnglishThe foolishness of this proposal suggests that the people of Europe are more in need of protection from Brussels than from the sun!
Det dåraktiga i detta förslag tyder på att EU-medborgarna snarare behöver skydd mot Bryssel än mot solen!
EnglishOne thing that these reports should highlight, but do not, is the foolishness of the targets for carbon and renewable energy.
En sak som dessa betänkanden borde framhålla men inte gör är dårskapen i målen för koldioxid och förnybar energi.
EnglishChildren, that's enough of this foolishness.
EnglishWas it foolishness or something else?
EnglishThe line between foolishness and crime in human action is often a grey one, and it seems to me that the EU is today giving us another example of that.
Skillnaden mellan dåraktighet och brott i mänskliga handlingar är ofta en gråzon och det verkar som om EU i dag ger oss ytterligare ett exempel på detta.
EnglishMrs Wulf-Mathies, do not deny what you really feel, but say that you too are against this foolishness, even if you are representing the Commission!
Wulf-Mathies, göm nu inte undan era innersta tankar utan säg oss, att ni också är emot detta vansinne, även om ni nu på förmiddagen måste representera kommissionen!
EnglishThis is taking foolishness to the extreme and I ask you to reflect and take on board the views of the committee and the view of this Parliament on this particular point.
Detta är att låta dumhet gå till överdrift och jag ber er att överväga och godta utskottets och detta parlaments synpunkter på denna speciella fråga.
EnglishBut really, in this matter as in that of the Charter of Fundamental Rights, the foolishness of the Council prevents us having any compassion for them.
Men rådets dumhet förhindrar oss sannerligen att hysa några medkänslor för denna institution - i denna fråga liksom i frågan om stadgan om de grundläggande rättigheterna.

他の言葉