「edict」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「edict」スウェーデン語 翻訳

volume_up
edict {名詞}
SV

EN edict
volume_up
{名詞}

edict (同様に: order, decree, behest, dictate)
Freedom of competition is also something which should be examined at national level not by EU edict.
Också konkurrensfriheten bör granskas ur nationellt perspektiv och inte genom EU-påbud.
Each leaden edict brings the collapse of the EU closer.
Varje påbud om bly påskyndar EU:s kollaps allt mer.
No edict from the government of a Member State or from the EU as a whole can change that in the slightest.
Inga påbud från en medlemsstats regering eller från EU som helhet kan förändra detta det minsta.

"edict"の類義語(英語):

edict

スウェーデン語での"edict"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWould not some existing products also be banned under such an edict?
Borde inte också befintliga produkter förbjudas enligt en sådan regel?
EnglishIn Transylvania, Romania, where I come from, religious freedom was proclaimed by the Edict of Torda in 1568.
I Transsylvanien i Rumänien, där jag kommer ifrån, förkunnades religionsfrihet av ediktet i Turda 1568.
EnglishIt recently issued an edict banning the missionary activities of Christian churches, which led to anti-Christian protests.
För närvarande utsätts de i landet som har kämpat oändligt för rättvisa och reform ännu en gång för hård regeringsunderstödd förföljelse.
EnglishIt recently issued an edict banning the missionary activities of Christian churches, which led to anti-Christian protests.
Ministeriet utfärdade nyligen en förordning som förbjuder de kristna kyrkornas missionsverksamhet, vilket ledde till antikristna protester.
EnglishIn the end, we had to wait for an edict from the European Council in Vienna before the Commission came up with a concrete proposal.
Slutligen tvingades vi vänta på uppdrag från Europeiska rådet i Wien innan kommissionen verkligen formulerade ett konkret förslag.
EnglishIn particular, I would like to hear your views on this latest edict that has been passed down from on high regarding the rules governing Question Time.
I synnerhet skulle jag vilja höra er åsikt om det senaste påbudet som har utgått från högt håll angående bestämmelserna för frågestunden.