「distrustful」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「distrustful」スウェーデン語 翻訳

SV

EN distrustful
volume_up
{形容詞}

distrustful (同様に: chary, leery, suspicious, umbrageous)
Public opinion is distrustful of the enlargement process, especially inside the countries of the Union.
Allmänheten är misstänksam mot utvidgningsprocessen, framför allt i unionens länder.
It is also intolerant towards domestic opposition, distrustful of neighbouring countries and even more distrustful of great powers further away.
Den är också intolerant mot inhemsk opposition, misstänksam mot grannländer och ännu mer misstänksam mot stormakter längre bort.
distrustful (同様に: dubious, incredulous)
If even political leaders are not committed to Europe, people become disorientated and distrustful.
Om inte ens de politiska ledarna har ett åtagande gentemot EU blir folk förvirrade och skeptiska.

スウェーデン語での"distrustful"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishParliament and the Commission are very distrustful of each other here.
Här finns det ett stort misstroende mellan kommissionen och parlamentet.
EnglishIf even political leaders are not committed to Europe, people become disorientated and distrustful.
Om inte ens de politiska ledarna har ett åtagande gentemot EU blir folk förvirrade och skeptiska.
EnglishClimatic disasters and food scares are of the same ilk and make societies distrustful faced with uncertainty and events they cannot control.
Klimat- och livsmedelsskräcken hamnar i samma fack och gör samhällen misstänksamma mot osäkerheten, inför det som de inte kontrollerar.
EnglishThey are extremely unsettled and distrustful; they become rebellious, as we clearly observed in the ‘no’ votes in the French and Dutch referenda.
De är mycket förvirrade och misstänksamma, de blir upproriska, vilket framgick tydligt av nej-rösterna i de franska och nederländska folkomröstningarna.
EnglishThey are extremely unsettled and distrustful; they become rebellious, as we clearly observed in the ‘ no’ votes in the French and Dutch referenda.
De är mycket förvirrade och misstänksamma, de blir upproriska, vilket framgick tydligt av nej-rösterna i de franska och nederländska folkomröstningarna.
EnglishBesides, the precedent of Russia in the matter of aid under the aegis of the IMF can only make us more distrustful as to what becomes of the money in this sort of aid.
Det förra exemplet Ryssland, i fråga om stöd under IMF:s ledning, skapar dessutom bara en än större misstänksamhet mot vad som händer med pengarna från den här typen av stöd.
EnglishBesides, the precedent of Russia in the matter of aid under the aegis of the IMF can only make us more distrustful as to what becomes of the money in this sort of aid.
Det förra exemplet Ryssland, i fråga om stöd under IMF: s ledning, skapar dessutom bara en än större misstänksamhet mot vad som händer med pengarna från den här typen av stöd.