「dent」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「dent」スウェーデン語 翻訳

volume_up
dent {名詞}
SV

「den」英語 翻訳

volume_up
den {所名}
EN

EN dent
volume_up
{名詞}

dent (同様に: breach, gap, hole, opening)
volume_up
hål {中}
dent (同様に: badge, brand, device, evidence)
dent (同様に: boss, buckle, bulge, indent)
volume_up
buckla {共性名詞}
dent (同様に: belly)
volume_up
buktning {共性名詞}
dent (同様に: bruise, bulge, bump, lump)
volume_up
bula {共性名詞}

"dent"の類義語(英語):

dent

"den"の類義語(スウェーデン語):

den
Swedish

スウェーデン語での"dent"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English" You may show the dent of the top of the artist's buttocks, but neither cheek
" Man får visa bakdelens övre del, men inte artistens skinkor. "
EnglishWe are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.
Vi är stolta över vad vi har åstadkommit och vi vill inte förstöra det som ett resultat av det här.
EnglishIt is important that future changes do not dent foreign investor interest in Lithuania.
Det är viktigt att framtida ändringar inte försvagar utländska investerares intresse för Litauen.
EnglishHarvey Dent, once Gotham's District Attorney...... was horribly scarred by underworld kingpin, Boss Moroni.
Åklagare Harvey Dent... fick ansiktet vanställt av maffiachefen Moroni.
EnglishA budget freeze will dent growth, no matter what other Members might say.
En frysning av budgeten kommer att innebära en försvagning av tillväxten, oavsett vad andra ledamöter kan säga.
EnglishI believe that would seriously dent our credibility.
Jag anser att det skulle skada vår trovärdighet allvarligt.
EnglishConfidence in politics suffered a severe dent.
Förtroendet för politiken fick sig en rejäl knäck.
EnglishThey won' tmake a dent.
EnglishBut these court rulings do not in any way dent Parliament's confidence in the Commission's competence, which has been amply proven over the years.
Men dessa domstolsbeslut ändrar inte det förtroende som Europaparlamentet har för den kompetens kommissionen visat i decennier.