「curriculum vitae」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「curriculum vitae」スウェーデン語 翻訳

EN curriculum vitae
volume_up
{名詞}

1. 通常

curriculum vitae
volume_up
meritförteckning {共性名詞}
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.

2. ビジネス, イギリス英語

curriculum vitae (同様に: résumé)
volume_up
meritförteckning {共性名詞}
He submitted his curriculum vitae, completed a written questionnaire and was interviewed by the Committee on Budgetary Control.
Han lämnade in sin meritförteckning, besvarade de skriftliga frågorna och intervjuades av budgetkontrollutskottet.
The universally known facts cast a dark shadow over his curriculum vitae and should have been taken into account at an earlier stage.
Dessa allmänt kända fakta kastar en mörk skugga över hans meritförteckning och borde ha beaktats på ett tidigare stadium.
I am in favour of this appointment because all the legal procedures have been carried out, including a rigorous Curriculum Vitae assessment.
Jag stöder utnämningen eftersom alla rättsliga förfaranden har genomförts, däribland en mycket noggrann utvärdering av kandidatens meritförteckning.

"curriculum vitae"の類義語(英語):

curriculum vitae
English

"curriculum vitae"に類似した翻訳-スウェーデン語

curriculum 名詞

スウェーデン語での"curriculum vitae"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFrom my German colleagues I understand this refers to curriculum vitae.
Jag har förstått av mina tyska kollegor att detta avser ett curriculum vitae.
EnglishHowever, for me, that is a very long time ago - if you read my curriculum vitae - to make me choose such an expression.
Men för mig är det mycket länge sedan - om ni läser mitt cv - och ändå väljer jag ett sådant uttryck.
EnglishTen Members completed a written questionnaire, we received the answers and the respective curriculum vitae were passed on.
Tio ledamöter fyllde i ett skrivet frågeformulär, vi fick deras svar och respektive levnadsbeskrivningar.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare ?portföljsystemet?.
EnglishThis is why the Commission has proposed the European curriculum vitae, to be replaced in due course by the portfolio system.
För det ändamålet föreslår kommissionen den europeiska meritförteckningen och senare? portföljsystemet?.
EnglishThey all submitted their curriculum vitae, responded to a written questionnaire and had hearings before the Committee on Budgetary Control.
De har alla ingett sina cv, besvarat ett frågeformulär och blivit föremål för utfrågningar i budgetkontrollutskottet.
EnglishTen Members completed a written questionnaire, we received the answers and the respective curriculum vitae were passed on.
Resultatet av omröstningen, i form av nio betänkanden, och jag vill klargöra detta nu och sedan förklara det om en stund, har lagts fram för kammaren.
EnglishThe extended collection of documents, which, as you know, comprises a curriculum vitae, a mobility pass and other papers, is a standardised supplementary instrument.
Hela dokumentportföljen, vilken som bekant omfattar CV, rörlighetspass och andra dokument, är ett standardiserat kompletterande instrument.
EnglishI have strong reservations in relation to up to five of the Commissioners, but based on his curriculum vitae and experience, Mr Buttiglione has the ability and aptitude for the job of Commissioner.
Jag har starka invändningar mot så många som fem av kommissionärerna, men av Rocco Buttigliones meriter och erfarenhet att döma är han kvalificerad och duglig för arbetet som kommissionär.