「criminal」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「criminal」スウェーデン語 翻訳

EN criminal
volume_up
{名詞}

criminal (同様に: delinquent, villain)
volume_up
brottsling {共性名詞}
The criminal should always remain a criminal and the victim a victim.
Brottslingen måste alltid förbli en brottsling och offret ett offer.
He is a criminal and should be treated as such.
Saddam Hussein är en brottsling och skall behandlas som en brottsling.
Any kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Alla former av flört med en brottsling kommer att uppmuntra honom att begå nya brott.
criminal
volume_up
förbrytare {共性名詞}
Incredibly, the outgoing President of Brazil has refused to deliver this criminal to Italy.
Ofattbart nog har Brasiliens avgående president vägrat att utlämna denna förbrytare till Italien.
It is one more instance of the psychopathy of the Second World War criminals.
Det är ännu ett fall av sjukt psyke hos andra världskrigets förbrytare.
How can adult human beings treat children as criminals before they have even reached puberty?
Hur kan vuxna människor behandla barn som förbrytare innan de ens kommit i puberteten?

"criminal"の類義語(英語):

criminal

スウェーデン語での"criminal"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is also the case with the criminal courts investigating cases in this area.
Detta gäller även för de brottmålsdomstolar som utreder fall inom detta område.
EnglishBecause of the shortage of organs, some people are quick to use criminal methods.
Organbristen gör att vissa personer är snabba med att använda kriminella metoder.
EnglishIt is undoubtedly one of the gravest and most heinous criminal acts of our times.
Det är utan tvivel ett av de allvarligaste och mest avskyvärda brotten i vår tid.
EnglishWe cannot support a European penal code or a European code of criminal procedure.
Vi kan inte stödja en europeisk brottsbalk eller en europeisk straffprocesslag.
EnglishWe can never rule out criminal behaviour and people taking advantage of the system.
Vi kan aldrig utesluta brottsligt beteende och människor som utnyttjar systemet.
EnglishThe al-Assad family’s criminal regime must not be rewarded for bad behaviour.
Familjen al-Assads kriminella regim får inte belönas för sitt dåliga uppförande.
EnglishIt is the Member States who have all the responsibilities in the criminal field.
Inom det straffrättsliga området är det unionens medlemsstater som bär allt ansvar.
EnglishNational history and culture have given different tinges to criminal law systems.
Nationell historia och kultur har färgat strafflagstiftningarna på olika sätt.
EnglishCriminal acts were committed, and that is why the state was obliged to intervene.
Där begicks kriminella handlingar och därför hade staten en skyldighet att ingripa.
EnglishUnder the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.
Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.
EnglishThis can now be a matter for examination in the International Criminal Court.
Detta kan nu bli föremål för granskning i den internationella brottmålsdomstolen.
EnglishMr President, I believe we are all in favour of the International Criminal Court.
Herr talman! Jag tror att vi alla är för den internationella brottsdomstolen.
EnglishIn such cases the Commission may also adopt proposals for criminal legislation.
I sådana fall får kommissionen också anta förslag till straffrättslig lagstiftning.
EnglishAmerica is wrong in its stance with regard to the International Criminal Court.
Förenta staterna har fel i sin inställning till Internationella brottmålsdomstolen.
EnglishThese criminal acts concern believers of all religions, particularly Christians.
Dessa brottsliga handlingar drabbar troende av alla religioner, i synnerhet kristna.
EnglishAre the criminal proceedings in the two Member States mentioned time-barred or not?
Är det brottsliga förfarandet preskriberat i de två medlemsländerna eller inte?
EnglishThe Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in The Hague is very commendable.
Domstolen för förbrytelser i f.d. Jugoslavien i Haag är mycket förtjänstfull.
EnglishInternet child porn will need to be regulated in the Member States' criminal law.
Barnpornografi på Internet måste regleras genom medlemsstaternas straffrätt.
EnglishThe mandate of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (
Uppdraget för Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (
EnglishWe know that trafficking in human beings exists and that there are criminal networks.
Att det pågår en människosmuggling och att det finns kriminella nätverk är känt.