「chronicle」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「chronicle」スウェーデン語 翻訳

EN chronicle
volume_up
{名詞}

chronicle (同様に: general idea, outline, overview, review)
volume_up
översikt {共性名詞}
chronicle (同様に: review)
volume_up
krönika {共性名詞}
- (NL) Commissioner, the rescuing of the European car industry is threatening to degenerate into an anti-European chronicle.
Arbetet med att rädda den europeiska bilindustrin hotar att urarta i en antieuropeisk krönika.
It is a question of finding the best possible way to alleviate the effects of what I believe to be, if you pardon the expression, the chronicle of a death foretold.
Det handlar om att mildra effekterna på bästa möjliga sätt, vilket jag anser vara - ursäkta uttrycket - som en krönika om en förestående död.
(EL) Mr President, I would like to thank the President-in-Office, but in familiar Council terms, he has chronicled 18 months of inertia and delays.
Jag vill tacka rådsordföranden, som dock på sedvanligt rådsmanér har bistått med en krönika över arton månaders tröghet och förseningar.
chronicle (同様に: talk, causerie)
chronicle

"chronicle"の類義語(英語):

chronicle

スウェーデン語での"chronicle"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe chronicle of a war foretold is becoming reality.
Nyhetskrönikorna om det krig som har aviserats förvandlas till verklighet.
EnglishThe chronicle of a death announced before Gothenburg.
En dödskrönika som aviserades före Göteborg.
EnglishI repeat, this is the chronicle of a death foretold, and I beg the President-in-Office not to abandon his efforts.
Jag upprepar: det är fråga om en? förutbestämd död?, och jag skulle vilja be rådsordföranden att fortsätta med sina ansträngningar.
EnglishI repeat, this is the chronicle of a death foretold, and I beg the President-in-Office not to abandon his efforts.
Jag upprepar: det är fråga om en ?förutbestämd död?, och jag skulle vilja be rådsordföranden att fortsätta med sina ansträngningar.
EnglishNevertheless, what happened in Melilla on Monday - when a 20, 000 cubic metre reservoir burst its banks - was the chronicle of a tragedy foretold.
Emellertid är det som har hänt i Melilla denna måndag, efter att en vattenreservoar med 20 000 kubikmeter gått sönder, historien om en förebådad katastrof.