「catering」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「catering」スウェーデン語 翻訳

SV

「catering」英語 翻訳

volume_up
catering {共性名詞}

EN catering
volume_up
{名詞}

catering (同様に: institutional housekeeping)
catering
volume_up
catering {共性名詞}
You know there are two models of quality assurance in catering.
Ni vet, det finns två modeller av kvalitetsförsäkring i catering.
I could name, off the top of my head, works contracts, catering and transport services.
Jag kan på stående fot nämna arbetskontrakt, catering och transporttjänster.
P2 Golf Inn Restaurang & Catering

スウェーデン語での"catering"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe are also pleased that the difficult issue of catering waste has finally been resolved.
Vi finner det även glädjande att den svåra frågan om matavfall slutligen har lösts.
EnglishThis would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
Detta skulle påverka cateringsektorn, hemtjänster och hårfrisörer.
EnglishThis applies equally to shop shelves and to restaurants and catering.
Detta gäller även för butikshyllor samt restauranger och cateringverksamhet.
EnglishBut we are catering for a security phobia and at the same time driving out freedom.
Men vi skapar en säkerhetsfobi samtidigt som vi aborterar friheten.
EnglishWe cannot accept the proposal to allow the continuation of swill-feeding using catering waste.
Vi kan inte godta förslaget om att tillåta fortsatt uppfödning med matavfall.
EnglishIn Germany, catering waste is fed to fattening pigs under the strictest of rules.
I Tyskland utfodras gödsvin med matavfall på strängaste villkor.
EnglishIn terms of the catering sector, the Annexes of the directive must be changed.
När det gäller cateringsektorn måste direktivets bilagor ändras.
EnglishOnly seven kilometers from Riksgränsen is the University's own mountain resort catering.
Endast sju kilometer från Riksgränsen ligger universitetets egen fjällanläggning med självhushåll.
EnglishCatering establishments, hospitals, vending machines, etcetera, come to mind.
Man kan till exempel tänka sig en hotell- eller restaurangrörelse, ett sjukhus, automater, och så vidare.
EnglishIn Germany, catering waste is fed to fattening pigs under the strictest of rules.
Bearbetningsanläggningarna åtnjuter stort förtroende.
EnglishRestaurants, catering and hospitality services need particular attention in all Member States.
Restauranger, serveringar och rumsuthyrning behöver ges speciell uppmärksamhet i alla medlemsländer.
EnglishThe treatment of catering waste must, of course, comply with appropriately high sterilisation standards.
Naturligtvis måste man tillämpa en lämplig steriliseringsstandard.
EnglishThe big issue at conciliation was that of catering waste and there we had two national problems.
Det stora problemet under förlikningen var frågan om matavfall, och där hade vi två nationella problem.
EnglishIt is important that catering waste is included in these proposals.
Det är viktigt att matavfall tas med i dessa förslag.
EnglishThe healthier the catering trade, the healthier the people.
Ju hälsosammare cateringbransch, desto hälsosammare folk.
EnglishThe treatment of catering waste must, of course, comply with appropriately high sterilisation standards.
Bara på så vis kan man garantera att sjukdomsalstrare som ger mul- och klövsjuka och svinpest dödas.
EnglishAnother specific point concerns the use of leftovers from large restaurants and catering establishments.
En annan specifik punkt är användningen av matrester, dvs. matavfall från storkök och cateringföretag.
EnglishBut historically in the UK, we carried out our processing of catering waste on farms - so-called pigswill.
I Förenade kungariket har vi historiskt sett bearbetat vårt matavfall på jordbruken - så kallad svinmat.
EnglishNobody has been able to tell me what happens with catering waste in the other Member States.
I Tyskland finns det moderna toppanläggningar, där matavfall steriliseras på bästa sätt och sedan återanvänds till djurfoder.
EnglishIf cattle feed factories are no longer permitted to collect waste fat from catering establishments, then who will?
Om djurfoderfabriker inte längre får hämta avfallsfett från restaurangrörelser, vem kommer då att göra det?