「bottomless pit」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「bottomless pit」スウェーデン語 翻訳

volume_up
bottomless pit {形} [イディオム]

EN bottomless pit
volume_up
{名詞}

bottomless pit
Europe risks becoming a financial bottomless pit, and we do not want to fall into it.
Europas ekonomi riskerar att bli ett bottenlöst hål, och vi vill inte falla ned i det.
One more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.
One more word on the Brenner Base tunnel project: it is proving to be a bottomless pit for taxpayers ’ money.
Ännu ett ord om Brennerbastunnelprojektet: det visar sig att detta är ett bottenlöst hål för skattebetalarnas pengar.

"bottomless pit"に類似した翻訳-スウェーデン語

bottomless 形容詞
pit 名詞
to pit 動詞

スウェーデン語での"bottomless pit"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIn the other scenario the government runs the risk of pouring tax revenue into a bottomless pit.
Från statens sida löper man annars risken att kasta skattepengar i sjön.
EnglishWe will then be able to provide a large contribution from Europe, but it cannot be a bottomless pit.
Då kommer vi att kunna ge ett stort bidrag från EU, men det kan inte vara en outsinlig brunn.
EnglishPutting money into a bottomless pit at will without accompanying measures can be dangerous.
Det kan vara farligt att lägga pengar i ett outtömligt hål utan begräsningar och utan medföljande åtgärder.
EnglishAnd in his right hand, the key to the bottomless pit.
I sin högra hand, hade han nyckeln till den bottenlösa hålan.
EnglishThe money which we could be investing in renewable energy sources is literally being thrown into a bottomless pit.
De pengar som vi skulle kunna investera i förnybara energikällor kastas bokstavligen talat ned i avgrunden.
EnglishDisastrous, because 2003 will be the last year before we jump into the bottomless pit of globalisation without a safety net.
Den är slutligen tragisk därför att 2003 blir året före hoppet utan fallskärm ut i globaliseringens tomma intet.
EnglishI think we must not give the impression that we can keep using the agriculture budget as a kind of bottomless pit whenever we are short of money in other areas.
Jag anser att man inte får ge det intrycket att det alltid går att använda jordbruksbudgeten som ett stenbrott, när det saknas medel på andra områden.
EnglishThe GNSS (Galileo and EGNOS) satellite navigation system project, like the Schengen Information System II project, has turned into a bottomless money pit.
skriftlig. - (DE) Projektet med satellitnavigeringssystemet GNSS (Galileo och Egnos) har liksom projektet med Schengens informationssystem II blivit stora pengaslukare.
EnglishI consider that for certain young people from marginal areas, a real brass-knuckle fight is now needed to dig them out of the bottomless pit they have sunk into.
Jag anser att för vissa ungdomar från mindre gynnade områden är det i dag nödvändigt med en rejäl insats för att rycka upp dem ur den bottenlösa brunn som vissa sjunker ned i.
EnglishThere is absolutely no point in throwing further funds into the bottomless pit of economic collapse in Russia, especially when there is continued political maladministration and corruption.
Det tjänar absolut ingenting till att kasta ner ytterligare pengar i den bottenlösa brunnen av ekonomisk kollaps i Ryssland, särskilt när den politiska misskötseln och korruptionen fortsätter.