「application data」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「application data」スウェーデン語 翻訳

EN application data
volume_up
{名詞}

1. IT関連

application data
volume_up
programdata {共性名詞}

スウェーデン語での"application data"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt's the application of massive-scale data collection analysis to the study of human culture.
Användandet av storskalig datainsamling och analys på studier av människans kultur.
EnglishIt can refer to application data, such as text or graphics.
Det kan t.ex. röra sig om användningsdata som text eller grafik.
EnglishNational authorities are primarily responsible for the proper application of the data protection rules.
Det är de nationella myndigheterna som huvudsakligen är ansvariga för korrekt tillämpande av dataskyddsbestämmelserna.
EnglishIt raises questions of institutional balance, as well as issues surrounding the application of data protection itself.
Det ger upphov till frågor, såväl om institutionell balans som om tillämpningen av skyddet av personuppgifter i sig.
Englishensures the effective application of data protection standards and their control by independent public authorities.
iv) garanterar en effektiv tillämpning av normer för uppgiftsskydd och oberoende offentliga myndigheters kontroll av dessa.
EnglishIt states that the cooperation agreement must include provisions on the monitoring of its application, including the application of data protection provisions.
Det står att samarbetsavtalet ska innehålla bestämmelser om att dess tillämpning ska kontrolleras, även tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd.
EnglishIn accordance with this case law the professional life of individuals - employees and employers alike - is not excluded from the field of application of data protection.
I enlighet med denna rättspraxis undantas inte enskildas - varken arbetstagares eller arbetsgivares - yrkesliv från tillämpningsområdet när det gäller skyddet av uppgifter.
EnglishMoreover, I also have in mind a prevention measure such as the monitoring of dangerous situations and infringements by means of a more extensive application of voice-data recording systems.
Dessutom tänker jag mig också en förebyggande åtgärd, exempelvis övervakning av farliga situationer och kränkningar genom att röst- / dataregistreringssystem används i större utsträckning.