「applicable law」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「applicable law」スウェーデン語 翻訳

EN applicable law
volume_up
{名詞}

1. ビジネス

applicable law (同様に: established law, the law)
volume_up
gällande rätt {共性名詞}

"applicable law"に類似した翻訳-スウェーデン語

applicable 形容詞
law 名詞

スウェーデン語での"applicable law"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishCurrently, the law applicable to divorce varies from one Member State to another.
För närvarande varierar den tillämpliga lagen för äktenskapsskillnad mellan olika medlemsstater.
EnglishConcerning the other amendments on the rules on applicable law.
Sedan gäller det de övriga ändringarna av bestämmelserna om tillämplig lag.
EnglishLaw applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
EnglishLaw applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (debate)
Tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (debatt)
EnglishThis is why this instrument, which lays down uniform rules on the law applicable, is so important.
Därför är detta instrument, där enhetliga regler om tillämplig lag fastställs, så viktigt.
EnglishHe should be able to find applicable law, and it must be possible to enforce the judgement.
För det första har varje kärande rätt att få en domare, annars skulle det vara att förneka rättvisan.
EnglishHe should be able to find applicable law, and it must be possible to enforce the judgement.
Han har rätt att få sitt fall prövat och domen verkställd.
EnglishLaw applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (vote)
Lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (omröstning)
EnglishIt makes things clearer for the divorcing couple and allows them to choose the applicable law.
Det klargör situationen för dem som skiljer sig och gör det möjligt för dem att välja tillämplig lag.
EnglishSimilarly, should disputes arise, the parties may choose the applicable law and the competent courts.
Vid tvister får parterna på motsvarande sätt välja tillämplig lagstiftning och behörig domstol.
EnglishThen there is a considerable simplification of the applicable law.
Sedan förenklas den tillämpliga lagstiftningen betydligt.
EnglishLaw applicable to non-contractual obligations ("ROME II") (debate)
Lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II) (debatt)
EnglishConsumers are being violated and the applicable law is contradictory, incoherent or even non-existent.
Konsumenterna bedras och den tillämpliga rätten är motsägelsefull, inkonsekvent eller existerar inte.
EnglishLaw applicable to contractual obligations (Rome I) (vote)
Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (omröstning)
EnglishProtocol on the Law Applicable to Maintenance Obligations (
Protokollet om tillämplig lag för underhållsskyldighet (
EnglishLaw applicable to contractual obligations (Rome I) (debate)
Tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) (debatt)
English. - (PT) I voted in favour of the Gebhardt report concerning applicable law in matrimonial matters.
skriftlig. - (PT) Jag röstade för Evelyne Gebhardts betänkande om tillämplig lag i äktenskapsmål.
EnglishThe Union's contractual liability shall be governed by the law applicable to the contract in question.
Unionens avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.
EnglishA Council regulation that is directly applicable law must also be observed by the regional governments.
En förordning från rådet, som omedelbart träder i kraft, måste också iakttas av de regionala regeringarna.
EnglishAuthorising enhanced cooperation procedure regarding the law applicable to divorce and legal separation (
Bemyndigande att upprätta ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad (