「appliance」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「appliance」スウェーデン語 翻訳

EN appliance
volume_up
{名詞}

1. 通常

appliance (同様に: application, employment, exertion, operation)
volume_up
användning {共性名詞}
appliance (同様に: application, enforcement, implementation)
volume_up
tillämpning {共性名詞}
Normally I say that when we face problems of this nature in the appliance of science, we should turn to the science itself to find a solution.
Vanligen så säger jag att vi när vi står inför problem av detta slag, vad gäller tillämpningen av vetenskap, ska gå till vetenskapen själv för att hitta en lösning.
This appears to be a good thing on the face of it, but I gather that many applications will get into difficulty as a result, especially if the battery outlives the appliance.
Det förefaller bra, men jag tror att det kommer att leda till svårigheter för många tillämpningar, särskilt om batteriet överlever utrustningen.

2. "arrangement, equipment"

appliance
volume_up
apparat {共性名詞} (arrangemang, apparat)
It was about a directive on electrical appliances: if you take the appliance back to a store, it must be recycled.
Det handlade om ett direktiv om elektriska apparater: om man tar tillbaka apparaten till en affär, så måste den återvinnas.
A further positive is that we are obliging the manufacturers to ensure that if there is a battery in an appliance it must be easy to remove.
En annan positiv sak är att tillverkarna blir skyldiga att se till att om det finns ett batteri i en apparat måste det vara enkelt att avlägsna.
If you buy a nice Philips or Siemens appliance or whatever, the manufacturer himself does that and the purchaser then has that list.
Om du köper en snygg Philips - en snygg Siemens - eller vilken apparat det än är så gör väl tillverkaren det själv, och då är den förteckningen naturligtvis bifogad.
appliance
volume_up
redskap {中} (arrangemang, apparat)
appliance
volume_up
hjälpmedel {中} (arrangemang, apparat)
Secondly via the deepening of the internal market; we do in fact have a great deal to say about appliances and certainly also about medicines.
För det andra genom fördjupandet av den inre marknaden, varvid vi redan har mycket att säga till om när det gäller hjälpmedel, men även när det gäller läkemedel.
appliance
volume_up
anordning {共性名詞} (arrangemang, apparat)

"appliance"の類義語(英語):

appliance

スウェーデン語での"appliance"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt is also a country in which sales of this type of appliance are rising year by year.
Det är också ett land där försäljningen av denna typ av apparater ökar för varje år.
EnglishIt was about a directive on electrical appliances: if you take the appliance back to a store, it must be recycled.
Det handlade om ett direktiv om elektriska apparater: om man tar tillbaka apparaten till en affär, så måste den återvinnas.
EnglishEnergy efficiency, in the most general terms, is the restriction of individual consumption by rationalising appliance use.
Energieffektivitet innebär i rent allmänna ordalag att den enskilda konsumtionen begränsas genom att användningen av apparater begränsas.
EnglishNormally I say that when we face problems of this nature in the appliance of science, we should turn to the science itself to find a solution.
Vanligen så säger jag att vi när vi står inför problem av detta slag, vad gäller tillämpningen av vetenskap, ska gå till vetenskapen själv för att hitta en lösning.
EnglishThis appears to be a good thing on the face of it, but I gather that many applications will get into difficulty as a result, especially if the battery outlives the appliance.
Det förefaller bra, men jag tror att det kommer att leda till svårigheter för många tillämpningar, särskilt om batteriet överlever utrustningen.
EnglishThis Agreement will bring the mutual recognition of certification systems for an aeronautical product, part or appliance in terms of airworthiness and maintenance.
Detta avtal kommer att upprätta ömsesidigt erkännande av certifieringar avseende produkter, delar eller tillämpningar avseende flygvärdighet och underhåll.
EnglishThe effectiveness of energy appliance standards was demonstrated by a July 2009 joint report by the American Council for an Energy Efficient Economy and the Appliance Standards Awareness Project.
Hur ser kommissionen på dessa initiativ och tänker kommissionen införa några liknande initiativ och utvidga de nuvarande energimärkningsdirektiven?
EnglishWe make systematic use of every possible kind of electronic appliance, and we replace them ever more quickly with new ones, but we do not worry about the need to make the old ones safe.
Vi använder systematiskt alla upptänkliga elektroniska apparater och vi ersätter dem ännu snabbare med nya, men vi bryr oss inte om behovet att göra de gamla säkra.