「agora」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「agora」スウェーデン語 翻訳

volume_up
agora {名詞}

EN agora
volume_up
{名詞}

agora (同様に: plaza, square, circus, pitch)
volume_up
torg {中}
Agora is Greek for square or meeting place, and Materiae is just what it sounds like.
Agora är grekiska för torg eller samlingsplats, och Materiae är precis vad det låter som.
Agora Link - a "square" of research environments, industry networks and medical activities created in a joint effort between Linköping University and industry.
Agora Link - ett "torg" av forskningsmiljöer, industrinätverk och medicinsk verksamhet som skapas i samverkan mellan Linköpings universitet och näringslivet.
agora (同様に: marketplace, market place, pitch)
volume_up
marknadsplats {共性名詞}

"agora"の類義語(英語):

agora

スウェーデン語での"agora"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishA stronger Europe and a better world and, as Cardoso Pires might have said: E agora, José?
Ett starkare EU och en bättre värld, och som Cardoso Pires kanske skulle ha sagt: E agora, José?
EnglishWe take seriously the proposals for practical measures such as Agora, which are extremely important.
Vi tar förslagen till praktiska åtgärder, som till exempel Agora, på allvar, vilka är ytterst viktiga.
EnglishA Google Calendar has been created wich will be updated with all Agora Materiae related events.
Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Tel: 013-28 10 00 Fax: 013-14 94 03
EnglishI forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.
Jag glömde dock att nämna artikeln om ett forum, agora, till vilken Costas Botopoulos och Gérard Onesta är upphovsmän.
EnglishI am referring in this instance to initiatives such as Europe by Satellite, Citizens' Agora and other citizen forums on various topics.
Jag hänvisar här till initiativ som Europe by Satellite, Medborgarnas Agora och andra medborgarforum om olika ämnen.
EnglishIn its first term Agora Materiae has already swelled to include around 30 members in various phases of their postgraduate education.
I paketet ingår också en årlig sommarkonferens, den första 20–22 augusti på Söderköpings Brunn, och en studieresa per termin.
EnglishI should also mention Agora, Parliament's forum with civil society, which is making history and is a really important instrument.
Jag bör också nämna Agora, parlamentets forum för möten med det civila samhället, som är historiskt och ett verkligen viktigt instrument.
EnglishAgora Materiae is the latest addition.

På LiU har en stor del av forskarstudenterna sin trygga hamn i en forskarskola. Agora Materiae är det senaste tillskottet.

EnglishI do hope, though, that we will be able to come to a joint resolution on the adjustment of the financial framework before the treaties are formally signed on the Agora in Athens.
Jag hoppas dock att vi kan fatta ett gemensamt beslut om anpassningen av den finansiella ramen innan avtalen högtidligen undertecknas på Agora i Aten.
EnglishI also think it very important to support the ‘ Agora’ website, thereby developing a virtual forum in which legislators at national and European level can consult each other.
Jag anser även att det är mycket viktigt att stödja webbplatsen ” Agora ” och på så sätt utveckla ett virtuellt forum där lagstiftare på nationell och europeisk nivå kan konsultera varandra.
EnglishMadam President, I would therefore relay here the cries of indignation expressed by various social organisations during the Citizens' Agora held recently by the European Parliament in Brussels.
Därför vill jag återge den starka indignation som flera sociala organisationer gav uttryck för under Medborgarnas Agora, som nyligen anordnades av Europaparlamentet i Bryssel.