「abruptly」の英語-スウェーデン語辞書

EN

「abruptly」スウェーデン語 翻訳

EN abruptly
volume_up
{副詞}

abruptly
But this must not form an excuse for abruptly halting a number of positive actions in favour of women which are still desperately needed.
Men detta får inte vara något alibi för att plötsligen avsluta ett antal positiva åtgärder till förmån för kvinnor som fortfarande är oumbärliga.

"abruptly"の類義語(英語):

abruptly
abrupt

スウェーデン語での"abruptly"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNew work patterns were introduced abruptly, and the group became over-centralised.
Nya arbetssätt infördes plötsligt och koncernen blev övercentraliserad.
EnglishWe cannot extend these powers abruptly without changing the Treaty.
Man kan inte plötsligt utvidga det området utan att ändra fördraget.
EnglishI must apologise for asking these two questions so abruptly, but we want to see peace and we want to see justice.
Jag ber om ursäkt för att jag ställde dessa två frågor lite för snabbt, men vi är för fred och vi är för rättvisa.
EnglishWould it not have been consistent to let the Cohesion Fund expire, not abruptly perhaps but by its being phased out?
Vore det inte konsekvent att låta Sammanhållningsfonden löpa ut, om inte chockartat, så ändå i form av en phasing out?
EnglishThen other things happened even more abruptly.
Sedan hände andra saker, ännu fortare.
EnglishOn 9 June 2004, the College of the Commission decided to abruptly dismiss the 43 teachers with permanent contracts under Belgian law.
Den 9 juni 2004 beslutade ledamöterna av kommissionen att plötsligt säga upp de 43 lärarna som var fast anställda med stöd av arbetsavtal enligt belgisk lag.
EnglishBelarus, on its own initiative, has abruptly discontinued the shuttle diplomacy which it had been conducting between Moscow and Brussels for the past three years.
Vitryssland har på eget initiativ plötsligt avbrutit den skytteldiplomati som landet har fört mellan Moskva och Bryssel under de senaste tre åren.
EnglishIt is already very difficult to perform checks in one Member State: let us be mindful of the risks we run by abruptly implementing this principle.
Det är redan mycket svårt att utföra kontroller i en medlemsstat; låt oss därför vara uppmärksamma på de risker vi tar genom att plötsligt genomföra denna princip.
EnglishIn any emergency, urgent measures are needed - but anyone wishing to change tack too abruptly at such a time could easily capsize in Europe's fickle waters.
Nödsituationer kräver nödåtgärder, men den som i tider som dessa vill ändra för mycket på en gång blir snabbt omkullblåst av de fruktansvärda vindarna i Europa.