「though」の英語-オランダ語辞書

EN

「though」オランダ語 翻訳

NL

EN though
volume_up
{副詞}

though (同様に: however, yet)
It's not just, though, these days, adults who overwork, though, is it?
Het zijn deze dagen, echter, niet alleen volwassenen die zich overwerken, niet?
In Amendment 44, though, the suggestion of shared responsibility is mooted.
In amendement 44 wordt echter een gedeelde verantwoordelijkheid voorgesteld.
Such a thing should, though, be repudiated clearly and without equivocation.
Een dergelijke opstelling dient echter ondubbelzinnig van de hand te worden gewezen.

オランダ語での"though"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishEven though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
EnglishI, though, reject all use of satellite navigation systems for military purposes.
Ik daarentegen verwerp elk militair gebruik van satellietnavigatiesystemen.
EnglishI sincerely hope, though, that this particular piece of legislation may be stopped.
Toch hoop ik van harte dat deze specifieke wetgeving kan worden tegengehouden.
EnglishBecause it's as though this neuron is adopting the other person's point of view.
Want het is alsof dit neuron het standpunt van de andere persoon overneemt.
EnglishThe world is changing though, and urbanization is a big driver of everything.
Maar de wereld verandert, en verstedelijking is een grote drijfveer van alles.
EnglishThat obviously does not mean, though, that there are no projects in this sector.
Dat wil uiteraard nog niet zeggen dat er geen projecten zijn in die sector.
EnglishWhy, though, do we always have to keep repeating and reiterating these things?
Maar waarom moeten wij dat soort feiten eigenlijk telkens opnieuw oprakelen?
EnglishAnd she said, "Why wouldn't I thank it, even though they're supposed to do it?"
En ze zegt: "Waarom zou ik ze niet bedanken, zelfs als ze het moeten doen?"
EnglishThe programme says nothing about unemployment, even though it has worsened.
Er wordt niets gezegd over werkloosheid, terwijl de werkloosheid blijft toenemen.
EnglishWho knows, though, what will happen in a couple of years’ time, when the costs go up?
Maar wie weet hoe de situatie over een paar jaar is, wanneer de kosten stijgen?
EnglishWhat we should do, though, is not just to look at what the Commission says.
Maar wat wij zouden moeten doen, is niet alleen kijken naar wat de Commissie zegt.
EnglishWhat is needed, though, is to establish greater legal certainty in these areas.
We moeten vooral zorgen voor meer rechtszekerheid met betrekking tot deze onderwerpen.
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action '.
Zoals bij het maken van een film openen wij de klapper en roepen: action.
EnglishIt also brings up new issues, though, like computational irreducibility.
Het zorgt ook voor nieuwe kwesties, zoals de onherleidbaarheid van berekeningen.
EnglishI believe the Rule in question used to be Rule 46, though it may have changed.
Volgens mij was het artikel in kwestie artikel 46, maar dat zou veranderd kunnen zijn.
EnglishThe European Union’ s responsibility will need to go further than that, though.
Maar de verantwoordelijkheid van de Europese Unie zal verder moeten gaan.
EnglishThe Council cannot ignore these categories as though there were no problems.
De Raad kan die rubrieken niet negeren en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
EnglishOur older people, even though on social welfare, can enjoy the benefits of travel.
Onze ouderen, zelfs degene die van een uitkering leven, kunnen nu reizen.
EnglishOn the other hand, though, we also want discussion of these topics to continue.
Anderzijds willen we ook dat over deze onderwerpen verder wordt gepraat.
EnglishExperience proves, though, that legislation is needed and that it has to be binding.
Toch leert de ervaring dat wetgeving nodig is en dat die wetgeving bindend moet zijn.