「ozone」の英語-オランダ語辞書

EN

「ozone」オランダ語 翻訳

volume_up
ozone {名詞}
NL

EN ozone
volume_up
{名詞}

1. 科学

ozone
volume_up
ozon {het}
Ozone is a collective problem which has to be dealt with collectively.
Ozon is een gezamenlijk probleem dat derhalve ook gezamenlijk moet worden aangepakt.
If this policy is to hold together, we also require binding rules on ozone emissions.
Om dit beleid te handhaven, zijn er ook bindende regels nodig voor emissie van ozon.
Nonetheless, ozone still constitutes one of the most serious environmental problems.
Ozon is en blijft echter een van de ernstigste milieuproblemen.

オランダ語での"ozone"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOzone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
De ozonafbrekende stoffen hebben een negatieve invloed, die zeer lang voortduurt.
EnglishThis summer, the records for ozone pollution have been broken in all Member States.
Van de zomer hebben de ozonconcentraties in alle lidstaten recordwaarden bereikt.
EnglishPreserving the ozone layer is one of the main aims of our environment policy.
Het behoud van de ozonlaag is een van de hoofddoelstellingen van ons milieubeleid.
EnglishConcentrations of ozone are very unevenly distributed amongst the Member States.
De waarden van de ozonconcentraties verschillen van lidstaat tot lidstaat.
EnglishIt will not repair the hole in the ozone layer, but it is a step in the right direction.
Het ozongat is er niet mee gedicht, maar het is een stap in de goede richting.
EnglishFrom the increase in global warming to the reduction of the ozone layer.
De temperaturen blijven stijgen en de ozonlaag wordt steeds verder aangetast.
EnglishThis is very important if we are to ensure a halt to the depletion of the ozone layer.
Dat is van cruciaal belang als we de afbraak van de ozonlaag tot staan willen brengen.
EnglishThe big deal was he happened to have won the Nobel prize for ozone chemistry.
Het bijzondere was dat hij de Nobelprijs had gewonnen voor ozonchemie.
EnglishNow they are scared of the hole in the ozone layer and the greenhouse effect.
Nu bestaat er angst voor het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect.
EnglishIt is true that climates with long periods of high pressure increase the presence of ozone.
Toch blijkt uit onderzoek dat wij de oorzaken in een andere richting moeten zoeken.
EnglishControlling the production of HCFCs is part of the Community's ozone policy.
De controle op de productie van HCFK's is een onderdeel van het gemeenschappelijk ozonbeleid.
EnglishThis will not take the desired effect i. e. filling the ozone hole until 100 years from now.
Pas na 100 jaar zal dit het beoogde effect hebben, namelijk het dichten van het ozongat.
EnglishRaised ozone concentrations constitute a formidable health risk.
De verhoogde ozonconcentraties vormen een groot risico voor de gezondheid.
EnglishThe desired effect, closing the hole in the ozone layer, will not be felt for a hundred years.
Na 100 jaar zal dit pas het beoogde effect hebben, namelijk het dichten van het ozongat.
EnglishThe hole in the ozone layer has increased in size by 20-25 % during the past two years alone.
Het gat in de ozonlaag is alleen al in de voorbije twee jaar 20 tot 25 % groter geworden.
EnglishIt concerns acidification, traditional air pollution and ozone smog.
Het gaat om verzuring, om klassieke luchtverontreiniging en ozonsmog.
EnglishWe know that exceedance of ozone limits directly affects children's lung capacity.
Wij weten dat de overschrijding van de ozonnorm rechtstreekse gevolgen heeft voor hun longcapaciteit.
EnglishAnd like the Ozone Treaty, it will need to be improved many times.
En net als het ozonverdrag zal het vele malen verbeterd moeten worden.
EnglishOther monitoring data show ozone thresholds frequently being exceeded outside the Athens agglomeration.
De geldende grenswaarden voor stikstofdioxide en lood werden niet overschreden.
EnglishNothing better illustrates this than the need for concerted action on ozone.
Dat wordt nergens zo duidelijk als in de noodzaak tot gezamenlijk optreden tegen ozonverontreiniging.

他の言葉