「marine environment」の英語-オランダ語辞書

EN

「marine environment」オランダ語 翻訳

EN

marine environment {名詞}

volume_up
marine environment
volume_up
zeemilieu {het}
There can be no doubt that there must be a balance in the marine environment.
Het is van het allergrootste belang dat het zeemilieu in evenwicht is.
Either way, the marine environment is polluted.
In beide gevallen wordt het zeemilieu vervuild.
We save lives and we protect the marine environment.
We redden levens en beschermen het zeemilieu.

"marine environment"に類似した翻訳-オランダ語

marine 名詞
environment 名詞
marine scientist 名詞
marine animal 名詞
Dutch
marine climate 名詞
marine litter 名詞
working environment 名詞
work environment 名詞
physical environment 名詞
living environment 名詞
home environment 名詞
business environment 名詞
depositional environment 名詞
learning environment 名詞
built environment 名詞
coastal environment 名詞
environs 名詞

オランダ語での"marine environment"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIssues of marine safety, the environment and human rights must be on the agenda.
Dat punt, en het milieu en de mensenrechten moeten op de agenda staan.
EnglishAt any rate it is an area in terms of marine environment that we have to move away from.
In ieder geval moeten wij hieraan een einde maken om het mariene milieu te sparen.
EnglishThere can be no doubt that there must be a balance in the marine environment.
Het is van het allergrootste belang dat het zeemilieu in evenwicht is.
EnglishIn the marine environment, for example, they give rise to major environmental problems.
In het mariene milieu veroorzaken ze bijvoorbeeld grote milieuproblemen.
EnglishI do not need to explain how serious that is for the marine environment.
Ik hoef u niet uit te leggen hoe ernstig dat voor het mariene milieu is.
EnglishWe are going to end up with a serious problem in relation to the marine environment.
We eindigen straks met een enorm probleem voor het mariene milieu.
EnglishWe Moderates believe that the marine environment is important and should be protected.
Wij conservatieven vinden dat het mariene milieu erg belangrijk is en beschermd moet worden.
EnglishWho, ultimately, will protect the lives of seafarers and the marine environment in the future?
Wie zal dan echter morgen het leven van de reizigers op zee en het mariene milieu beschermen?
EnglishAnd what we're finding is that a lot of it is in the marine environment.
En we zien dus dat veel hiervan in de zee terug te vinden is.
EnglishThe goal of that strategy is to prevent the pollution of the marine environment from ionising radiation.
Met die strategie wil ze de verontreiniging van de zee door ioniserende straling verhinderen.
EnglishFisheries management and nature conservation in the marine environment
Visserijbeheer en natuurbehoud in het mariene milieu
EnglishHistorically the marine environment has been used as the ultimate dumping-ground for much industrial waste.
Van oudsher wordt het mariene milieu gebruikt als dé stortplaats van veel industrieel afval.
EnglishLast year we adopted a resolution on the protection and conservation of the marine environment.
Vorig jaar hebben wij een resolutie aangenomen over de bescherming en het behoud van het mariene milieu.
EnglishThen we were told that we would be starting with air pollution and the marine environment by July.
Vervolgens werd ons verteld dat we in juli zouden beginnen met luchtverontreiniging en het mariene milieu.
EnglishWe await a Commission proposal on an effective strategy for protection of the marine environment.
De Commissie moet met een voorstel komen voor een concrete strategie ter bescherming van het mariene milieu.
EnglishHistorically the marine environment has been used as the ultimate dumping ground for much of our industrial waste.
In het verleden werd de zee als ultieme stortplaats voor veel van ons industrieel afval gebruikt.
EnglishThe Commission has initiated debate to promote a coordinated protection of the marine environment.
De Commissie heeft een debat in gang gezet om een gecoördineerde bescherming van de mariene omgeving te stimuleren.
EnglishWe must respect reproduction periods and use nets that do not desolate the marine environment.
Wij moeten rekening houden met de voortplantingsperiode en netten gebruiken die niet schadelijk zijn voor het mariene ecosysteem.
EnglishWe save lives and we protect the marine environment.
We redden levens en beschermen het zeemilieu.
EnglishThis directive is a significant step in establishing a more effective strategy to protect the marine environment.
Deze richtlijn is een belangrijke stap op de weg naar een doeltreffender beleid voor de bescherming van de zee.