EN head
volume_up
{名詞}

1. 通常

head
volume_up
hoofd {het} (leidinggevende)
All around her head was just swollen; her head was about two sizes of its own size.
Haar hoofd was helemaal dik; haar hoofd was twee keer zo groot als normaal.
Yes but it's also the head, the head of the conference.
Ja, maar het is ook het hoofd, het hoofd van de conferentie.
I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network.
Ik verhuisde naar Dubai, als hoofd eigen producties voor een Westers tv-netwerk.
head (同様に: block, cup, degree, headstock)
volume_up
kop {de}
And instead of asking the question, "How long until I see a head-tail-head?"
In plaats van te vragen: "Hoe lang nog voor ik kop-munt-kop krijg?"
There's a connection between head-tail-heads and head-tail-tails in genetics, and it's the following.
Er is een verband tussen kop-munt-kop en kop-munt-munt in genetica, namelijk het volgende.
If you went head-tail-head-tail-head, you can cunningly get two occurrences of the pattern in only five tosses.
Bij kop-munt-kop-munt-kop, heb je heel slim twee keer het patroon in maar 5 beurten.
head (同様に: leader)
The head of the main opposition party in the Spanish State said this recently.
Dat heeft de leider van de belangrijkste oppositiepartij in Spanje onlangs gezegd.
The Commission must have at its head a strong political figure.
De Commissie heeft een krachtige politieke leider nodig.
Papa Carlito is the head of the community.
Papa Carlito is de leider van de gemeenschap.
head (同様に: boss, chef, chief, leader)
In the meantime the Danish head of the visitors'service had been summoned.
Zij hadden er de Deense chef van de bezoekersdienst bij geroepen.
I cannot remember who gave the example of the head cook.
Ik weet niet wie er kwam met het voorbeeld van de chef-kok.
I refer to the head of the CIA, who has not denied the reports of secret prisons on our continent.
Ik doel op de chef van de CIA, die de berichten dat er geheime gevangenissen op ons continent zouden staan, niet heeft bestreden.
head (同様に: boss, chief, leader, master)
Even for the head of Goldman Sachs, at least in part.
Dat geldt ook voor de baas van Goldman Sachs, of in elk geval deels.
I have a good news that the present, new Head of U.N. Statistics, he doesn't say it's impossible.
Ik heb goed nieuws: de huidige nieuwe baas van de VN-statistieken zegt niet dat het onmogelijk is.
The largest mountaintop miner is the head of Massey Coal.
De grootste mijnwerker van het land is de grote baas van Massey Coal.
head
volume_up
krop {de} (sla)
head (同様に: leader, manageress)
head (同様に: boss, mistress)
head

2. 解剖学

head (同様に: heid)
All around her head was just swollen; her head was about two sizes of its own size.
Haar hoofd was helemaal dik; haar hoofd was twee keer zo groot als normaal.
Yes but it's also the head, the head of the conference.
Ja, maar het is ook het hoofd, het hoofd van de conferentie.
I moved to Dubai as the head of original content for a Western TV network.
Ik verhuisde naar Dubai, als hoofd eigen producties voor een Westers tv-netwerk.

オランダ語での"head"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Met wie wilt u dan dat ik spreek als ik naar Congo ga, zo niet het staatshoofd?
EnglishAnd the connection between body and head often brings those things into union.
Die scheiding heeft een kloof gecreëerd die bedoeling vaak van intentie scheidt.
EnglishThis is a helicopter medic giving CPR to a soldier who had been shot in the head.
Dit is een helikopterverpleegkundige die een soldaat met hoofdwond reanimeert.
EnglishI would like a committee of inquiry on these issues like a 'hole in the head '!
Een commissie die onderzoek doet naar dergelijke zaken kan ik missen als kiespijn!
EnglishIt is precisely these fears which we, as politicians, have to tackle head on.
Het is evenwel de taak van ons politici om te proberen deze vrees weg te nemen.
EnglishIf the elections had not been falsified, he would now most likely be the head of state.
Als die verkiezingen niet vervalst zouden zijn, was hij nu wellicht staatshoofd.
EnglishPM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
PM: Oké, dat hoofdschudden is makkelijker te spotten als je weet waar je naar zoekt.
EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Slechts de Belgische regeringsleider, de heer Verhofstadt, was de goede uitzondering.
EnglishIt's the direct signal being recorded from my head, rendered in real time.
Een direct signaal van mijn hersenen, opgenomen en gevisualiseerd in realtime.
EnglishProof of this was recently provided by Mr Chirac, the French Head of State.
Het bewijs daarvan is onlangs geleverd door het Franse staatshoofd, Jacques Chirac.
EnglishI now want to appeal to Mr Berlusconi, who will head the Italian government.
Ik doe een beroep op de heer Berlusconi, die premier van de Italiaanse regering wordt.
EnglishThis is the first time that a Latvian head of State has addressed the European Parliament.
Dit is de eerste keer dat een Lets staatshoofd het Europees Parlement toespreekt.
EnglishThere is also great uncertainty amongst head teachers and school governing bodies.
Ook de directie en het schoolbestuur kunnen daar erg onzeker over zijn.
EnglishWe have someone sitting at the head of the government there who sits problems out.
Aan de top van de regering hebben we zo iemand die de problemen uitzit.
EnglishThe noise she's making, she'll bring every one of those things down on her head.
Ze haalt zich al die dingen op haar nek met het geluid wat ze maakt.
EnglishI am pleased to say that Mr Pirker's report turns that tendency on its head.
Ik ben blij dat de heer Pirker zich daar in zijn verslag niet toe heeft laten verleiden.
EnglishIt seems like I'm the only one here using my head besides the priest!
Het lijkt wel of ik de enige bent die zijn hersens gebruikt, behalve de priester!
EnglishMrs Morgan said that she and her group are facing problems head-on.
Mevrouw Morgan zei dat zij en haar fractie de problemen daadwerkelijk aanpakken.
EnglishThe French herd has fallen from 30 million head of sheep to 8 million head.
De Franse schapenkudde is gedaald van 30 miljoen naar 8 miljoen schapen.
EnglishThere I was confronted head-on by the problem of industrial fisheries.
Daar werd ik rechtstreeks geconfronteerd met het probleem van de industrievisserij.