「contributory」の英語-オランダ語辞書

EN

「contributory」オランダ語 翻訳

EN

contributory {名詞}

volume_up
1. 法律学
contributory

"contributory"の類義語(英語):

contributory

オランダ語での"contributory"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt is 'contributory pension ' in some countries.
In sommige landen betekent het een op bijdragebetaling berustende uitkering.
EnglishWe believe that the funding of retirement pensions should be based on the principle of contributory schemes.
Voor ons dient de financiering van pensioenen gebaseerd te zijn op het beginsel van verdeling.
EnglishThere are clear criteria now concerning special non-contributory cash benefits.
Er zijn nu duidelijke criteria met betrekking tot de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende uitkeringen.
EnglishI hope that the method first used in Chile of changing from a pay-back system to a contributory system can be introduced in Europe.
U weet natuurlijk, mijnheer de Voorzitter, dat er in Chili een pensioenrevolutie heeft plaatsgevonden.
EnglishThe development of the contributory system cannot be considered in the new demographic context without an increase in funds.
Het omslagstelsel kan gezien de zich wijzigende demografische omstandigheden niet blijven bestaan zonder een versterking van de fondsen.
EnglishAlcohol is also the greatest contributory cause of accidents on European roads and a very important contributory cause of the most serious accidents.
Alcohol is ook de hoofdoorzaak van de ongelukken op de Europese wegen, en ook een belangrijke oorzaak van de ernstige ongelukken.
EnglishIn the past, we upheld the contributory pension system as a collective system of inter-generational support that creates a social link.
Gisteren hebben wij al eens een lans gebroken voor het omslagstelsel, aangezien dat een collectief solidariteitsstelsel is dat een sociale band schept.
EnglishAfter all, the short-sea report clearly demonstrated that port charges are one of the contributory reasons for choosing other forms of transport.
Het Shortsea-verslag toonde immers duidelijk aan dat de kosten in de havens een van de oorzaken is waarom ondernemingen op andere vormen van vervoer overschakelen.
EnglishIn my home country, costs have fallen by 7 % over the past year, and I think that the right to repayment has been a significant contributory factor.
In mijn land zijn de kosten het laatste jaar met zeven procent gedaald, en ik denk dat het recht op terugbetaling daartoe in zeer belangrijke mate toe heeft bijgedragen.
EnglishIn the field of pension rights, we should not forget that most European countries use a contributory system as the basis for state support.
Met betrekking tot de aanspraken op bedrijfspensioenen mogen wij niet vergeten dat de meeste Europese landen een omslagsysteem toepassen als basis voor de bijdrage door de overheid.
EnglishThis Annex contains a list of special non-contributory benefits which are specifically coordinated in the Regulation I have just mentioned.
Deze bijlage bevat een lijst van bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties die het voorwerp zijn van een specifieke coördinatie in het kader van de genoemde verordening.
EnglishThe latter have three characteristics: their specificity, their non-contributory character and the fact that they are in line with each country’ s level of income.
Bepalend voor deze uitkeringen is dat het om bijzondere uitkeringen gaat die niet op een premie- of bijdragebetaling berusten en variëren al naar gelang het inkomensniveau van elk land.
EnglishNow we must redouble our efforts, including in areas where we currently see no reduction in environmental impact and where economic growth has been a contributory factor to this.
Nu is het van belang om de inspanningen te vergroten, ook op de gebieden waarop momenteel geen afname van de milieueffecten te zien is, wat mede is veroorzaakt door economische groei.
EnglishThey are thus not only very difficult to handle, with the risk too of dropping them, but they are also a contributory factor in causing those who work with these materials to become worn out.
Ze zijn niet daarom niet alleen moeilijk te hanteren met het risico dat ze vallen, maar ze zijn ook de oorzaak van gezondheidsproblemen bij degenen die met dergelijke materialen werken.
EnglishA contributory factor to the lack of freedom in that country is the Serbian University Law promulgated in October 1998, since when many professors have been removed from their posts.
De onvrijheid in het land is ook toe te schrijven aan de gevolgen van de Servische universiteitswet die in oktober 1998 werd uitgevaardigd en die heeft geleid tot het ontslag van vele professoren.
EnglishPreferential access to the markets of the developed countries is a contributory factor in the economic development of the developing countries and helps to integrate them into the global economy.
Preferentiële toegang tot de markten van de ontwikkelde landen is een factor die bijdraagt tot economische ontwikkeling en tot integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.