「buy-back」の英語-オランダ語辞書

EN

「buy-back」オランダ語 翻訳

EN

buy-back {名詞}

volume_up

オランダ語での"buy-back"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou did not allow us to buy back Alcan, even though you could have done so.
Wij mochten van u Alcan niet terugkopen, terwijl het omgekeerde wel mogelijk was.
EnglishWe can only buy back the quotas which are not bought by other tobacco farmers.
Wij kunnen alleen die quota terugkopen die niet door die andere tabaksboeren worden opgekocht.
EnglishYet they wanted us to buy back – to pay in order to buy back – our designations of origin.
Zij wilden echter dat wij onze benamingen van oorsprong terugkopen, dat we ervoor betalen.
EnglishAs a result, they will be able to earn a pretty penny when the government wants to buy them back.
Zo kunnen ze fikse bedragen verdienen als de staat die terug wil kopen.
EnglishNo, I mean how much do you need to buy your way back?
Ik bedoel, Hoeveel heb je nodig Om je er terug in te kopen?
EnglishThen there was the milk quota buy-back scheme which was being operated without any legal basis.
Dan het uitvoeren van een programma voor het terugkopen van melkquota zonder dat daar een rechtsgrondslag voor was.
EnglishSubject: Quota buy-back by tobacco producers
Betreft: Verhandeling van productiequota voor tabak
EnglishThese new proposals enable consumers to trace the source of the meat they buy right back to the animal.
Door deze nieuwe voorstellen is de consument in staat de herkomst van het vlees dat ze kopen tot aan de bron te achterhalen.
EnglishBuy Four Fathers back at Four Fathers ' store.
Koop de Vier Vaders in de Vier Vaderswinkel.
EnglishThe main aim of the new regulation is to enable consumers to trace the source of the meat they buy right back to the animal.
Het voornaamste doel van de nieuwe regelgeving is de consument in staat te stellen de herkomst van het vlees dat ze kopen tot aan de bron te achterhalen.
EnglishIt could in fact lead to quotas being considered as assets, whose value would be based on the quota buy-back value.
Men zou namelijk geconfronteerd worden met de instelling van een " handelsfonds " van quota, waarbij de waarde per eenheid afhankelijk wordt gesteld van de opkoopwaarde.
EnglishAs to the buy-back scheme of milk quotas, the legal base has in the meantime been adopted and the Commission considers this matter closed.
Voor wat het programma betreft voor het terugkopen van melkquota is de rechtsgrondslag inmiddels goedgekeurd en de Commissie beschouwt deze zaak als gesloten.
EnglishThe Commission plans to create a quota buy-back system, the stated aim of which is to decrease the volume of tobacco produced in Europe gradually.
De Commissie is van plan een mechanisme voor het opkopen van quota in te stellen met het doel het productievolume in Europa geleidelijk terug te brengen.
EnglishWith reference to Amendment No 51 I would like to remind you that quota buy-back should be on a voluntary basis, so minimum targets cannot be accepted.
Wat amendement 51 betreft, herinner ik eraan dat het aankopen van quota op vrijwillige basis moet gebeuren en dat minimumdoelstellingen dus onaanvaardbaar zijn.
EnglishWe believe another mixture of instruments could be applied, namely mechanisms such as price, the development of an energy stock market, a buy-back obligation, as well as education.
Wij vinden dat er een andere mix aan instrumenten gebruikt kan worden, namelijk mechanismen zoals prijs, het ontwikkelen van een energiebeurs, terugnameverplichting maar ook voorlichting.
他の言葉