「buttons」の英語-オランダ語辞書

EN

「buttons」オランダ語 翻訳

NL
EN

buttons {複数形}

volume_up
buttons (同様に: switches)
volume_up
knoppen {複} (schakelaar)
But that is more than simply good ergonomics, putting the buttons in the right place.
Dat is meer dan gewoon goede ergonomie, de knoppen op de juiste plaats zetten.
You just push a few buttons in the cockpit, and the wings come out.
Je drukt gewoon op een paar knoppen in de cockpit, en de vleugels vouwen uit.
It's because the elevator is missing some important instrumentation, like the buttons.
Dat is omdat de lift belangrijke instrumenten mist, zoals de knoppen.

"button"の類義語(英語):

button

オランダ語での"buttons"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe games buttons are missing, but it'll also be a games machine, book machine.
De spelknoppen ontbreken, maar het zal zowel een spelcomputer als een elektronisch boek worden.
EnglishWe are currently too obsessed with 'clicking ' on buttons.
We gaan te veel uit van de huidige situatie, dat men moet " klikken '.
EnglishAnd he could still hold his wife's hand, but he couldn't do buttons on his clothes, can't feed himself.
Hij kon nog steeds zijn vrouw de hand geven, maar niet zijn knopen dichtdoen, niet zelf eten.
EnglishBut what do I mean when I say "push our social buttons?"
Maar wat bedoel ik als ik zeg 'sociaal op ons inspelen'?
EnglishMr President, my voting buttons have malfunctioned.
Mijnheer de Voorzitter, mijn stemmachine doet het niet.
EnglishFirst I'll rip the buttons off your blouse one by one...
Eerst ruk ik de knopen van je hemd een voor een...
EnglishFirst I'm gonna rip the buttons off your blouse one by one, then run my tongue down your neck to your bare, gleaming breasts.
Eerst ruk ik de knopen van je hemd een voor een af, dan streel ik met m'n tong van je nek tot je, glimmende borsten.
EnglishThe junk food industry is really great at pressing our pleasure buttons and figuring out what's the most pleasurable.
De junkfoodindustrie is echt geweldig goed in het beroeren van onze plezierknoppen en het uitzoeken van wat het meest genot verschaft.
EnglishAnd then these buttons on the corbels here.
EnglishBut what I wanted to talk about are two of these hot buttons that have aroused the strongest response in the 80-odd reviews that The Blank Slate has received.
Maar ik wilde het hebben over twee van deze hete hangijzers die de meeste ophef veroorzaakten in de 80-en-nog-wat reviews die 'Het onbeschreven blad' heeft gekregen.
EnglishIt's as if, when you bought a book, they threw in the printing press for free; it's like you had a phone that could turn into a radio if you pressed the right buttons.
kun je zowel consumeren als produceren. ~~~ Alsof je bij de aankoop van een boek er gratis een drukpers bij krijgt. ~~~ Alsof je een telefoon hebt die ook als radio werkt...
他の言葉