「zgomot」のルーマニア語-英語辞書

RO

「zgomot」英語 翻訳

RO zgomot
volume_up
{中性名詞}

1. 通常

zgomot (同様に: vociferare, zarvă)
volume_up
ado {名詞}
Cred că, dacă Shakespeare ar fi scris o piesă despre dezbaterea din jurul ACTA, ar fi intitulat-o, de asemenea, "Mult zgomot pentru nimic”.
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
zgomot (同様に: zarvă, ceartă (zgomotoasa), păruială)
volume_up
brawl {名詞}
zgomot (同様に: vociferare, gălăgie (ţipete))
volume_up
clamour {名詞}
zgomot (同様に: zarvă, gălăgie, vuiet, vacarm)
volume_up
din {名詞}
zgomot (同様に: zarvă, agitaţie, scandal, forfotă)
volume_up
fuss {名詞}
Aş vrea să lansez o sintagmă în acest sens şi anume: "zgomotul nu face bine şi binele nu face mult zgomot”.
I would like to launch a slogan for this: 'making a fuss does no good and good makes no fuss'.
zgomot (同様に: vociferare, zarvă, gălăgie, vuiet)
volume_up
hubbub {名詞}
zgomot (同様に: susur, zvon, șoaptă, clipocit)
volume_up
murmur {名詞}
zgomot (同様に: zarvă, scandal, gălăgie, glas (zgomot))
volume_up
noise {名詞}
Pentru a reduce zgomotul imaginii, faceți clic pe Analiză, apoi utilizați glisorul Reducere zgomot.
To reduce image noise, click Analyze, and then use the Reduce noise slider.
Comisia adoptă o carte verde privind viitoarea politică în materie de zgomot.
The Commission adopts a Green Paper on the future noise policy.
Aş dori să adaug un scurt comentariu în legătură cu criteriul emisiilor de zgomot.
I should like to add a brief comment about the noise emission criterion.
zgomot (同様に: sabat, zarvă, gălăgie, chef (beţie))
volume_up
racket {名詞}
volume_up
row {名詞}
zgomot (同様に: babilonie, tămbălău)
volume_up
rumpus {名詞}
zgomot (同様に: horă, scandal, hărmălaie, halălaie)
volume_up
shindy {名詞}
zgomot
volume_up
shine {名詞}
zgomot (同様に: chiuit)
volume_up
shouting {名詞}
volume_up
to-do {名詞}
zgomot (同様に: vociferare, zarvă, gălăgie, vuiet)
volume_up
uproar {名詞}
Iar terorismul, în tot acest context, se străduiește să producă zgomot și conflicte prin atacuri care încearcă să se legitimeze apelând la un substrat religios.
Indeed, the aim of terrorism, in this whole context, is to cause uproar and conflicts through attacks which the perpetrators try to justify by referring to an underlying religious motive.

2. "de la o căzătură puternică"

zgomot
volume_up
whomp {名詞}

英語での"zgomot"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianPoate fi auzit, pentru că atunci când cade o bucată mare de gheaţă, face un zgomot ca de tunet.
You can hear it, because when a huge chunk of ice falls off, it sounds like a clap of thunder.
RomanianFilele browserului și controalele de navigare apar numai când vă trebuie și dispar fără zgomot când nu aveți nevoie de ele.
Browser tabs and navigation controls appear only when you need them and quietly get out of the way when you don’t.
RomanianPunerea în aplicare a acestei directive înseamnă că motocicliştii sunt forţaţi să monteze amortizoare de zgomot pe motocicletele lor.
Implementation of this directive means that riders are being forced to fit new silencers to their bikes.
RomanianAm votat pentru documentul 2010/0261 privind codificarea nivelului de zgomot admis și a sistemului de evacuare al autovehiculelor.
I voted for document 2010/0261 on the codification of the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.
Romaniana face zgomot cu limba și buzele
Romaniana face zgomot
RomanianPe parcursul acestor luni lungi de zgomot şi furie - dacă veţi ierta expresia - Preşedinţia belgiană a menţinut ferm cursul politicii europene.
Throughout those long months of sound and fury - if you will forgive the expression - the Belgian Presidency held firm to the course of European politics.
RomanianAceastă propunere se referă la o simplă codificare a textelor existente privind nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor.
This proposal relates to the straightforward codification of the existing laws on the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles.
RomanianPe de altă parte, amortizoarele de zgomot înseamnă un pericol mai mare, pericol pentru cei care le utilizează, pericol pentru sănătatea lor sau de a-şi pierde viaţa.
On the other hand, the silencers mean greater danger, danger for the riders themselves, the danger of damaging their health or losing their life.
RomanianAcest raport se referă la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind nivelul de zgomot admis și sistemul de evacuare al autovehiculelor, într-un text codificat.
This report relates to the proposal for a directive of Parliament and of the Council on the permissible sound level and the exhaust system of motor vehicles, in a codified text.