「a situa」のルーマニア語-英語辞書

RO

「a situa」英語 翻訳

RO a situa
volume_up
{動詞}

a situa (同様に: a potrivi, a fixa, a monta, a căpătui)
Acest lucru ar situa interesele comerciale deasupra intereselor de securitate.
That would place trade interests above security interests.
Doar prin unanimitate putem stabili care sunt valorile pe care le vom situa alături de cele pe care s-a clădit Uniunea Europeană.
Only in unison can we agree on those values that we are going to place alongside those on which the European Union was founded.
Pentru a situa faptele într-un context mai clar pentru ministrul Vondra, această cifră este echivalentă cu 7 000 de imigranţi care ar sosi într-o zi în Republica Cehă.
To place it in a clearer context for Minister Vondra, this is the equivalent of 7 000 immigrants arriving in the Czech Republic in one day.
a situa (同様に: a repera)
a situa

英語での"a situa"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianÎn prezent, rata generală de recuperare este departe de a se situa la un nivel acceptabil.
At present, the overall recovery rate is far from the desirable level.
RomanianPână în 2050, aceşti refugiaţi din cauza climei s-ar putea situa la peste 200 de milioane.
By 2050, these climate refugees could number more than 200 million.
RomanianRestul de 96 % din populația globului nu se va situa în Europa.
The remaining 96% of the world's population will not only take their bearings from Europe.
RomanianAm spus că actualizarea se va situa în jurul ratei inflației.
We had said that the update would be around the rate of inflation.
RomanianConform estimărilor actuale, se va situa în jurul valorii de 0,6%.
According to current estimates, it will be around 0.6%.
RomanianCetățenii eleni trebuie să accepte reducerea economiei la un nivel care îi va situa în depresiune economică totală.
They have to accept cutting their economy to a level that will put them in total economic depression.
RomanianÎn sfârșit, facilitarea situației IMM-urilor se poate situa printre preocupările noastre principale și în acest sens.
Finally, making life easier for SMEs can be at the forefront of our concerns in this regard as well.
RomanianÎn primul rând, există o tendinţă nefericită de a situa companiile mici şi mari din industria automobilelor în tabere opuse.
Firstly, there is an unfortunate tendency to put small and large companies in the automobile industry up against each other.
RomanianSe estimează că costul total al violenței domestice în cele 27 de state membre s-ar putea situa la în jur de 16 miliarde de euro.
It is estimated that the total cost of domestic violence within the 27 Member States could be as high as EUR 16 billion.
RomanianÎn ultimii trei ani am reuşit să reducem la jumătate numărul domeniilor în care rata neregulilor depăşea 5 % şi, prin urmare, se situa peste limita de toleranţă.
In the last three years it has been possible to halve the areas in which the irregularity rate was above 5% and therefore above the tolerance limit.
RomanianConform ultimelor estimări, efectul pachetului de stimulare aprobat se va situa cu mult sub valoarea de 1,5% din produsul intern brut din zona euro.
According to the latest estimates, the effect of the agreed stimulus package will be considerably less than the 1.5% of gross domestic product planned for the area.
RomanianUna din valorile noastre fundamentale este respectarea drepturilor omului, a demnității și a vieții umane și niciun alt interes pragmatic nu se poate situa mai presus de aceste valori.
One of our fundamental values is respect for human rights, human dignity and human life, and no pragmatic interests can be above these values.
RomanianÎn schimb, Uniunea şi Brazilia se vor situa la nivel bilateral şi astfel va transmite ideea că importanţa Mercosur este secundară, în ceea ce ne priveşte.
Instead, the Union will be sitting down with Brazil at the bilateral level and, in so doing, will be signalling that Mercosur is of secondary importance as far as we are concerned.