「a purta」のルーマニア語-英語辞書

RO

「a purta」英語 翻訳

volume_up
a se purta {反動}

RO a purta
volume_up
{動詞}

1. 通常

a purta (同様に: a îndura, a suporta, a suferi, a răbda)
Comisia este din nou pusă în situaţia de a purta întreaga responsabilitate.
The Commission must now bear the overall responsibility again.
SEAE își poate purta numele doar dacă toate statele membre sunt reprezentate corect în interiorul său.
The EEAS can only bear its name if all of the Member States are fairly represented within it.
Sunt sigur, dle comisar, că noua abordare a CAP după anul 2013 va purta și amprenta Parlamentului European.
I am certain, Commissioner, that the new approach of the CAP after 2013 will also bear the stamp of the European Parliament.
a purta (同様に: a ține, a trage, a impune, a transporta)
Totuşi, acesta nu este Parlamentul italian şi, prin urmare, nu este locul potrivit pentru a purta aceste dezbateri politice naţionale prin excelenţă.
Yet this is not the Italian Parliament and therefore it is not the right place to carry out these essentially national political debates.
La rândul lui, operatorul din ţara de origine trebuie să îl plătească pe operatorul din reţeaua vizitată pentru a purta semnalul.
The actual operator from the country of origin must pay the operator from the network being visited for carrying the signal.
Vă mulţumesc dvs. pentru că aţi ajuns la un consens privind cele două persoane care vor purta povara grea a îndeplinirii noilor funcţii create de Tratatul de la Lisabona.
Thank you for having brought about a consensus on the two figures who will bear the heavy burden of carrying out the new functions created by the Treaty of Lisbon.
a purta (同様に: a căra)
a purta
a purta (同様に: acţiona, a influenţa, a conduce, a umbla)
a purta (同様に: a încornora, a purta)
În plus, este bine să știu câte zile mai pot purta acest tricou pe care scrie „I'm With Stupid”.
Plus, it's nice to know how many more days I can wear this "I'm With Stupid" T-shirt.
Prin urmare, Uniunea Europeană nu ar trebui să lupte pentru câştigarea dreptului de a purta burka, ci pentru câştigarea dreptului de a lucra fără ea.
Therefore, the European Union should be fighting not for the right to wear the burkha but for the right to work without wearing it.
Dacă teroriştii şi infractorii ar purta pălării negre şi ar afişa un rânjet sinistru, aceste două nevoi ar putea fi satisfăcute simultan.
If only terrorists and serious criminals wore black hats and displayed sinister sneers, those two needs could be satisfied simultaneously.

2. "a conduce"

Bineînţeles, dialogul nu se va purta doar de dragul dialogului.
Dialogue is not, of course, conducted just for the sake of dialogue.
a purta (同様に: a guverna, a călăuzi, a comanda, a conduce)

英語での"a purta"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianPrin urmare, sunt de părere că un program comun ne va purta în direcţia cea bună.
It therefore seems to me that a common programme would take us in the right direction.
RomanianDle preşedinte, această nouă modalitate de a purta discuţii este chiar interesantă.
Mr President, this new way of discussing is actually quite interesting.
RomanianÎn cadrul Ecofin, în octombrie, vom purta o discuţie specială în ceea ce priveşte şomajul.
We will be having a special discussion on unemployment at Ecofin in October.
RomanianSă nu facem confuzii, nu este vorba despre a purta un război al steagurilor.
Do not be mistaken, this is not about waging a war of flags.
RomanianEste adevărat, spiritul strămoșilor noștri nu poate purta luptele prezentului în locul nostru.
True, the battles of the present can never be fought for us by the spirit of our forebears.
RomanianÎn momentul respectiv, s-ar putea să trebuiască să revin aici pentru a purta noi discuţii.
At that point, I may need to come back to discuss this with you.
RomanianBineînţeles, dialogul nu se va purta doar de dragul dialogului.
Dialogue is not, of course, conducted just for the sake of dialogue.
RomanianEste o realitate și sper că, împreună, vom purta această bătălie.
It is a reality and together, I hope, we will take on this battle.
RomanianVom purta din nou această discuţie în Comisia de reglementare.
We will have this discussion again in the Regulatory Committee.
RomanianCine se va așeza în acest moment la masa tratativelor și va purta o negociere reală cu liderii militari?
Who will sit down at a table at this point and genuinely negotiate with the military leaders?
RomanianSper că am răspuns la o parte din întrebările dumneavoastră şi că vom purta o dezbatere interesantă.
I hope that I have responded to some of your questions and I look forward to an interesting debate.
RomanianAştept cu nerăbdare discuţia pe care o vom purta astăzi.
I look forward to the discussion here today.
RomanianVă asigurăm că vom purta discuții cu privire la acest aspect și vom decide ce măsuri vom lua în această privință.
Rest assured that we will hold talks on this matter and decide on the next steps to be taken in this regard.
RomanianAceasta ar trebui să fie una dintre viitoarele teme de discuție cu China, atunci când vom purta un dialog bilateral.
This should be one of the future topics of our discussions with China when we have our bilateral dialogue.
RomanianCu permisiunea dumneavoastră, voi avea o întâlnire cu domnul Farage şi vom purta o discuţie amicală cu privire la acest aspect.
With your permission, I will have a meeting with Mr Farage and we shall have a friendly talk about it.
RomanianAcesta nu este un mod de a purta o dezbatere.
RomanianCred că s-a deplasat în Tunisia pentru a purta discuții pe această temă.
The Commissioner mentioned - I believe that she travelled to Tunisia to speak on this issue - mobility partnerships.
RomanianToate eforturile de a purta un dialog politic în această ţară sunt distruse imediat de către singurul partid aflat la conducere.
All efforts to bring about a political dialogue in this country are crushed immediately by the single ruling party.
RomanianÎn octombrie, i-am felicitat pe toţi colegii mei turci pentru îndrăzneala de a purta această dezbatere în ciuda opoziţiei publice.
In October, I congratulated all my Turkish counterparts on daring to hold that debate in spite of public opposition.
RomanianDa, dl Obama va purta discuţii cu Iranul, iar noi trebuie să purtăm discuţii cu toate părţile implicate din Orientul Mijlociu, inclusiv Hamas.
Yes, Mr Obama is going to talk to Iran and we must talk to everyone, including Hamas, in the Middle East.