「import」のルーマニア語-英語辞書

RO

「import」英語 翻訳

EN

「import」ルーマニア語 翻訳

volume_up
import {名詞}
volume_up
port {名詞}
RO

RO import
volume_up
{中性名詞}

import (同様に: sens)
volume_up
import {名詞}
În fereastra Import fotografii și fișiere video, selectați camera DV, apoi faceți clic pe Import.
In the Import Photos and Videos window, select the DV camera, and then click Import.
Alegeți fie Import într-un calendar nou sau Import într-un calendar existent.
Choose either Import into a new calendar or Import into an existing calendar.
Iată răspunsurile la câteva întrebări obișnuite privind setările pentru import video în Import Video.
Here are answers to some common questions about video import settings in Import Video.
import (同様に: importare, import (acţiunea))
Și totuși, doamnelor și domnilor, haideți să ne gândim puțin la ce este, de fapt, acest import de petrol și gaze.
However, ladies and gentlemen, let us reflect for a moment on what this importation of oil and gas is.

英語での"import"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianPentru ca imaginile și videoclipurile să fie șterse automat din dispozitiv după import
Have pictures and videos erased from the device automatically after they're imported
RomanianDependenţa Irlandei este extrem de mare: 91% din necesarul nostru provine din import.
Ireland's dependency is extremely high: 91% of our needs are imported.
RomanianBifați caseta de selectare Întotdeauna se șterg din dispozitiv după import.
Select the Always erase from device after importing check box.
RomanianAcest nivel maxim de reziduu este valabil atât pentru producţia UE, cât şi pentru alimentele şi mâncarea din import.
This MRL is valid for EU production, but also for imported food and feed.
RomanianDin punct de vedere climatic, nu există nicio diferență dacă folosim materii prime proprii sau de import.
From a climate perspective, it makes no difference whether we use domestic or foreign raw materials.
RomanianŢara din care vin, Irlanda, depinde de petrol pentru aproape 60% din nevoile energetice şi tot petrolul este din import.
The country I come from, Ireland, relies on oil for almost 60% of our energy needs and it is all imported.
RomanianDacă ați selectat caseta Oprire import după, așteptați să treacă durata specificată pentru importul video.
If you have selected the Stop importing after check box, wait for the specified amount of time for video to be imported.
RomanianSunt interzise taxele vamale la import şi export între statele membre, precum şi orice taxe cu efect echivalent.
The customs duties on imports and exports, as well as charges having equivalent effect between Member States, are forbidden.
Romanian             A              ccizele sunt  taxe speciale de consum pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import:
Excise duties are special consumer taxes on the following domestically-produced or imported products:
RomanianDiferenţa de cantitate, de aproximativ 27 000 de tone, provine din import, în cea mai mare parte din regiuni din Africa sau Asia.
The difference in quantity, of approximately 27 000 tonnes, is made up by imports, mostly from regions in Africa or Asia.
RomanianAdăugați imaginilor prima etichetă când le copiați în computer utilizând caseta de dialog Import imagini și fișiere video.
You can add your first tag to your pictures when you copy them to your computer by using the Importing Pictures and Videos dialog box.
RomanianDacă ați selectat caseta Oprire import după, așteptați să treacă durata specificată pentru importul materialului video în direct.
If you have selected the Stop importing after check box, wait for the specified amount of time for the live video to be imported.
RomanianAveți posibilitatea să importați material video printr-o cameră video analogică sau VCR pe computer utilizând o cameră video digitală (DV) și Import video.
Do you have a lot of home videos stuck on old analog videotapes that you'd like to transfer over to your computer?
RomanianÎn prezent, cantităţile mari de peşte ieftin din import reprezintă o ameninţare pentru producţia europeană, atât pentru pescuit, cât şi pentru piscicultură.
Large amounts of cheap imported fish are now posing a threat to European production, to both fisheries and fish farming.
RomanianAcest raport se referă la importul de produse pescăreşti şi de acvacultură de către UE şi la condiţiile în care ar trebui să aibă loc acest import.
This report is about the importing of fisheries and aquaculture products by the EU and the conditions under which it should take place.
RomanianAceasta înseamnă că, din 1962, ne hrănim turmele de vite cu seminţe oleaginoase importate şi, din 2010, ne vom hrăni săracii tot din import.
This means that, since 1962, we have been feeding our herds of cattle imported oilseeds and, from 2010, we shall be feeding our poor imports, too.
RomanianPentru a efectua conversia materialului analogic video în semnal video digital utilizând o cameră video digitală și Import video, vor fi necesare următoarele:
Your computer needs to be running one of these editions of Windows Vista: Ultimate, Home Premium, Home Basic, Business, or Starter.
RomanianDupă ce ați conectat camera video analogică sau VCR-ul la camera video analogică și ați conectat camera video digitală la computer, importați material video analogic utilizând Import video.
Insert the videotape into your analog video camera or VCR.
RomanianCând vor fi aplicate aceleaşi cerinţe privind siguranţa şi protecţia consumatorului atât produselor de import, cât şi produselor fabricate în Uniunea Europeană?
When will the same consumer safety and protection requirements be applied to imported products as are demanded for products made in the European Union?
RomanianDacă doriți să opriți importul de conținut video după o anumită perioadă de timp, bifați caseta de selectare Oprire import după (min), apoi selectați o perioadă de timp.
If you want to stop importing video after a certain amount of time, select the Stop importing after (min) check box, and then select a time period.