「a ghida」のルーマニア語-英語辞書

RO

「a ghida」英語 翻訳

RO a ghida
volume_up
{動詞}

Rezultatele vor ghida restructurarea necesară și recapitalizarea sectorului bancar.
The results will guide the necessary restructuring and recapitalisation of the banking sector.
PowerPoint vă va ghida prin procesul de creare și particularizare a diagramei.
PowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.
Un sistem automat vă va ghida prin procesul de activare.
An automated system will guide you through the activation process.

英語での"a ghida"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianAcestea vor fi principiile după care mă voi ghida în evaluarea cazului Opel.
And those principles will be my guidance in my assessment in the Opel case.
RomanianExpertul vă va ghida în procesul de adăugare a altor computere și dispozitive la rețea.
The wizard will walk you through the process of adding other computers and devices to the network.
RomanianExpertul vă va ghida în procesul de adăugare de computere și alte dispozitive la rețea.
The wizard will walk you through the process of adding other computers and devices to the network.
RomanianDupă cum a spus şi Václav Havel în această dimineaţă, nu ne putem ghida după standarde duble.
As Václav Havel said this morning, we cannot have double standards.
RomanianTrebuie să fim foarte prudenţi în adoptarea unei abordări didactice pentru a ghida Turcia în procesul de democratizare.
We must be very cautious in merely taking a didactic approach in guiding Turkey's democratisation process.
RomanianPreședinția maghiară va juca, de asemenea, un rol important în a ghida eforturile noastre de relansare a pieței unice.
The Hungarian Presidency will also have an important role to play in shepherding through our efforts to relaunch the single market.
RomanianAveți posibilitatea să utilizați Expertul Adăugare domeniu nou din Microsoft Online Services – Centru de administrare pentru a vă ghida în acest proces.
You can use the Add New Domain Wizard in the Microsoft Online Services Administration Center to step you through this process.
RomanianSunt necesare mult mai multe măsuri, iar armata, care deține acum frâiele puterii, trebuie să găsească un mod credibil de a ghida procesul de tranziție care a început deja.
Many other measures are needed, and the army, which is now holding the reins of power, must find a credible way of guiding the transition process which has already started.
RomanianAsistentul de upgrade va verifica compatibilitatea PC-ului dvs. și vă va ghida prin procesul de upgrade.
To buy, download, and install Windows 8 run Upgrade Assistant from here. Upgrade Assistant will check the compatibility of your PC and walk you through the upgrade process.