「conducător」のルーマニア語-英語辞書

RO

「conducător」英語 翻訳

RO conducător
volume_up
{男性名詞}

1. 通常

conducător (同様に: şef, căpitan (şef), ghid, lider)
volume_up
leader {名詞}
Trebuie să cunoaşteţi această expresie care a fost folosită de fostul dumneavoastră conducător de mare valoare.
You must be familiar with this phrase which was used by your former prestigious leader.
Sunteţi dumneavoastră acest conducător, dle Barroso?
Are you that leader, Mr Barroso?
UE trebuie să continue neabătută dialogul serios cu așa-numitul Conducător iubit al RP Coreene.
The EU must continue unabated the serious dialogue with the so-called Dear Leader of the People's Republic of Korea.
conducător (同様に: director, conducere)
volume_up
leading {名詞}
Comunitatea primeşte rolul de conducător al viitoarelor negocieri multilaterale.
The Community is entrusted the leading role in the forthcoming multilateral negotiations.
În anii care vin va trebui să ne ținem cu fermitate de acest rol conducător.
We have to hold on firmly to that leading role over the coming years.
Alături de dumnealor se afla un conducător sikh pe care am ajuns să-l cunosc.
With them was a leading Sikh I have come to know.
conducător (同様に: dirijor, conductor, taxator)
volume_up
conductor {名詞}
conducător (同様に: stăpân, maestru, proprietar, domn (stăpân))
volume_up
master {名詞}
volume_up
ruler {名詞}
Odată cu violența de astăzi din piața Tahrir, s-a pierdut ultimul vestigiu de legitimitate pentru acest conducător din Egipt.
With the violence today in Tahrir Square, the last vestige of legitimacy for this ruler in Egypt has been lost.
Nu ar trebui să acordăm niciodată credit unui conducător autoritar prin implicarea în relații oficiale, chiar dacă am făcut acest lucru în trecut.
We should never give credit to any authoritarian ruler by engaging in formal relations, even if we have done so in the past.
conducător (同様に: dominator, guvernant, oblăduire)
volume_up
ruling {名詞}
conducător (同様に: emiţător)

2. "în perioada medievală"

conducător (同様に: supraveghetor)
volume_up
overlord {名詞}

3. 自動車

conducător
volume_up
driver {名詞}
Acest lucru a însemnat că acel conducător auto nu a putut încărca şi descărca în acea zi, pe lângă consecinţele acestei situaţii.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
Un conducător auto care traversa Franţa a fost amendat cu 750 EUR a scurtat cu 15 minute întreaga sa perioadă de odihnă.
A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.
Astfel, amenda aplicată unui conducător auto care depăşeşte cu mai mult de două ore limita maximă de condus pe zi este de zece ori mai mare în Spania decât în Grecia.
Thus, the fine imposed on a driver who exceeds the maximum daily driving limit by more than two hours is ten times higher in Spain than in Greece.

英語での"conducător"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianÎn orice caz, există speranță, în special dacă există cineva care să preia statutul de conducător.
There is hope, however, particularly if there is someone who will show leadership.
RomanianServiciul va avea nevoie de o direcţie clar stabilită şi va avea nevoie de un conducător.
The service will need clear direction and will need leadership.
RomanianComisia foloseşte ca punct de plecare faptul că UE trebuie să continue să îşi arate statutul de conducător.
The Commission's starting point is that the EU must continue to show leadership.
RomanianAtitudinea de conducător a UE în cadrul acestui proces va fi vitală pentru a-i asigura succesul.
EU leadership in this process will be absolutely vital for success.
RomanianNiciun conducător nu ar trebui să pretindă să fie servit de către cei pe care îi guvernează, așa cum este cazul în Cuba.
No person in power should seek to be served by those he governs, as is the case in Cuba.
RomanianNoi, cei din UE, trebui să dăm dovadă de acest statut de conducător.
We in the EU must show that leadership.
RomanianUE trebuie să îşi păstreze şi să îşi consolideze rolul de conducător în lupta la nivel internaţional împotriva schimbărilor climatice.
The EU must retain and reinforce its leadership role in the international fight against climate change.
RomanianDle Solana, trebuie să fim pionierii unui nou drum spre revenirea la pace, iar Uniunea Europeană, dacă este necesar, trebuie să preia un rol de conducător.
Mr Solana, we must pioneer a new path to peace, and the European Union, if necessary, must take the lead.
RomanianEste timpul ca UE să se dovedească a fi un adevărat conducător prin prezentarea unei oferte serioase, şi nu prin indicarea unei cifre vagi între 2 şi 15 miliarde de euro.
It is time the EU showed serious leadership by making a serious offer rather than offering the vague figure of EUR 2-15 billion.
RomanianIată unde ne aflăm în Europa, și Consiliul nu-și demonstrează deloc calitatea de conducător când vine vorba despre energie, climă, competitivitate și locuri de muncă.
That is where we are in Europe, and the Council shows no leadership at all when it comes to energy, climate, competitiveness and jobs.
RomanianIată că, după Spania, preia Preşedinţia o altă ţară care este mult prea ocupată cu problemele sale interne şi care îşi va neglija rolul de conducător al Europei.
After Spain, another country which has its hands full with internal issues and which will neglect its leadership role within Europe is taking on the Presidency.
RomanianDoresc să fie parte din tot ce facem: un fir conducător, nu filigran, un fir conducător puternic, dar care strălucește și este vizibil pentru toată lumea.
I want it to be part of everything that we do: a silver thread, not a filigree thread, a silver thread that is strong but that shines and is there for everyone to witness.