「şi」のルーマニア語-英語辞書


という意味ですか și
RO

「şi」英語 翻訳

RO şi
volume_up
{副詞}

şi (同様に: mai)
volume_up
and {副}
Aceştia au ales în mod entuziast şi voit, liber şi democratic, Hamas şi carta acestei organizaţii.
They enthusiastically, knowingly, freely and democratically elected Hamas and its charter.
După cum ştim cu toţii, nu vorbim doar de o bibliotecă, ci şi de un muzeu virtual şi o arhivă.
As we all know, it is not only a library, for it is also a virtual museum and archive.
Sancţiunile trebuie totuşi să-i afecteze pe liderii politici şi nu pe cetăţeni.
The sanction must hit the political leaders, however, and not the citizens.
şi (同様に: deja)
Există deja destule institute istorice şi centre care se ocupă cu acest lucru.
There are already enough historical institutes and centres dealing with that.
Comisia lucrează deja la acest subiect şi vă va informa cu privire la rezultatele obţinute.
The Commission is already working on it and will report back to you on the results.
Această ţară este oricum cea mai mică şi cea mai săracă dintre fostele republici sovietice.
This country is already the poorest and the smallest of the former Soviet republics.
şi (同様に: de asemenea, de asemeni)
Această situaţie este în defavoarea tuturor - şi a Uniunii Europene, şi a Turciei.
This situation is detrimental to all - to the European Union as well as to Turkey.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru punctul 10, iar acesta este important şi pentru Consiliu.
The same is true for paragraph 10, and this is important for the Council as well.
Acestea vor furniza o bază concretă politicii, dar şi instituţiilor şi cetăţenilor.
This will provide a concrete basis for the policy, as well as for institutions and citizens.
şi (同様に: chiar, încă (chiar), măcar, nici)
volume_up
even {副}
Şomajul din această ţară va creşte şi mai mult şi se va accentua sărăcia.
Unemployment in the country will grow even more and poverty will increase.
Detectarea fraudei fiscale şi sociale este complexă chiar şi pe piaţa internă.
The detection of fiscal and social fraud is complex even in the internal market.
Sunt şi mai puţin conştienţi de faptul că acest Parlament are o inimă şi un suflet.
They are even less aware that this Parliament has a heart and a soul.
Unele persoane pretind că aceste acorduri merg prea departe şi sunt prea cuprinzătoare.
Some people claim that these agreements go too far and are too comprehensive.
Este adevărat că şi ei au fost consumaţi de conflictele pentru putere şi influenţă.
It is true that they were too consumed with conflicts of power and influence.
Este, oarecum, prea eurocentric şi prea compartimentat.
It is somewhat too Eurocentric and somewhat too compartmentalised as well.

英語での"şi"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

RomanianUE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:
EU financing could support your training and career development as a researcher:
RomanianTrei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
Three quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
RomanianComisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
RomanianOpiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
Opinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
RomanianNu a trecut testul realităţii şi acest lucru a fost demonstrat de criza gazelor.
It has not passed the reality test and this was demonstrated by the gas crisis.
RomanianDrepturile omului sunt şi trebuie să fie prima prioritate, dar nu pot fi singura.
Human rights are and must be the main priority, but they cannot be the only one.
RomanianUnitatea şi solidaritatea sunt esenţiale şi vom lucra din greu ca să le obţinem.
Unity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
RomanianRecent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
The EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
RomanianNu există recomandări specifice şi termene definite pentru punerea în aplicare.
There are no specific recommendations and definite deadlines for implementation.
RomanianDoamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
It is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
RomanianA încheiat cu noi un acord pentru a reduce emisiile de CO2 şi apoi l-a renegat.
It made an agreement with us to reduce its CO2 emissions and then reneged on it.
RomanianÎn prezent, doamnelor şi domnilor, avem un preşedinte desemnat, doar unul singur.
At present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
RomanianDefrişarea se datorează parţial construcţiei de drumuri şi linii de cale ferată.
The deforestation is partly due to the construction of roads and railway lines.
RomanianCooperarea dintre Ombudsmanul European şi instituţiile UE trebuie îmbunătăţită.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
RomanianAceasta este ceea ce atât noi, cât şi Comisia, înţelegem că stipulează tratatul.
This is what both we and the Commission clearly understand the treaty to state.
RomanianAceasta este exact acea Europă pe care noi, Grupul PPE, o apărăm şi o promovăm.
This is precisely the kind of Europe that we, the PPE Group, defend and promote.
RomanianÎntreaga lume cunoaşte şi recunoaşte rolul esenţial al UE în ajutorul umanitar.
The whole world knows and recognises the key role of the EU in humanitarian aid.
RomanianEste timpul ca UE să acţioneze şi să îşi arate solidaritatea faţă de islandezi.
It is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
RomanianCeea ce face de fapt este să producă măsuri tot mai laborioase şi mai ridicole.
What it does do is produce ever more laborious and ever more ludicrous measures.
RomanianCred însă că trebuie să înţelegem şi să ne amintim de ce avem un acord interimar.
But I think we need to understand and remember why we have an interim agreement.

他の言葉