「zapisanie」のポーランド語-英語辞書

PL

「zapisanie」英語 翻訳

volume_up
zapisać {abbr. perfective verb}

PL zapisanie
volume_up
{中性名詞}

zapisanie (同様に: zapisanie się, nabór, zapisy, lista przyjętych)
volume_up
enrollment {名詞} [アメ]
zapisanie (同様に: zapisanie się, rekrutacja, nabór, zapisy)
volume_up
enrolment {名詞}

英語での"zapisanie"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishDziś, stojąc tu przed państwem, proszę o zapisanie tej daty w kalendarzu.
As I take the floor here, I would ask you to note this date in your diary.
PolishZalecane jest zapisanie na etykiecie daty pierwszego użycia fiolki.
It is recommended that the date of the first use be noted on the label.
PolishZaleca się zapisanie na opakowaniu daty wyjęcia z lodówki.
It is advised to write the date of removal from the refrigerator on the package.
PolishUnia Europejska obecnie prowadzi listę dzieci oczekujących na zapisanie do żłobka.
The European Union currently has waiting lists for children to be registered in crèches and nurseries.
PolishOdkrywa więc sposób na zapisanie siebie samego w swoim otoczeniu, dokładniej w serii książek.
So, he figures out a way to download himself into his environment, actually into a series of books.
PolishPoproś lekarza o zapisanie składników leku i opisanie jego dawkowania – to pomoże miejscowemu aptekarzowi wydać Ci właściwy lek.
Ask your doctor to note the ingredients of the medicine and their dosage – this will help the local chemist to dispense the right medicine.
PolishZalogowanie się powoduje również zapisanie ustawień paska narzędzi Toolbar na koncie Google, dzięki czemu ustawienia są synchronizowane między używanymi komputerami.
Signing in also saves your Toolbar settings to your Google Account, synchronizing your settings across your computers.
PolishDoświadczenie wielu wieków uczy nas, że zapisanie praw na papierze nie stanowi samo przez się odpowiedniej gwarancji swobód obywatelskich.
Mr President, the experience of many ages teaches us that paper rights on their own are no adequate guarantors of civic freedoms.
PolishW tym celu pacjent może wykorzystać naklejki dołączone do fiolki, które ułatwią zapisanie numeru serii w dzienniczku lub zgłoszenie informacji o działaniach niepożądanych.
You can use one of the peel-off labels found on the vial to document the batch number in your diary or for reporting any side effects.
PolishZapisanie w rejestrze powinno być obowiązkowym warunkiem, nie zaś dobrowolnym zobowiązaniem, dającym wstęp lobbystom do instytucji Unii Europejskiej.
Voluntary registration is not enough. It should become compulsory for lobbyists to register in order to gain access to the institutions of the European Union.
PolishZaleca się zapisanie na opakowaniu daty wyjęcia z lodówki. − Unikać narażenia na wysoką temperaturę. − Lek Kaletra należy przechowywać w oryginalnej butelce.
It is advised to write the date of removal from the refrigerator on the package. − Avoid exposure to excessive heat. − It is important to keep Kaletra in the bottle it came in.
PolishJeśli po wstrząśnięciu roztwór jest niejednorodny, zawiera cząstki lub osad, pacjent powinien przyjąć następną dawkę leku i poprosić lekarza o zapisanie nowego opakowania preparatu.
If, after shaking, particles or precipitate can be seen in the solution, the patient should take the next dose and see their doctor about a fresh supply.
PolishNajważniejszym osiągnięciem jest zapisanie celów i zasad wdrożeniowych w prawodawstwie i akceptacja przez wszystkich konieczności wybrania czystszego sposobu rozwoju.
The biggest achievement is the fact that the objectives and implementing principles are enshrined in legislation and everyone acknowledged the need to embark on a cleaner path of development.