「zapisać」のポーランド語-英語辞書

PL

「zapisać」英語 翻訳

volume_up
zapisać {abbr. perfective verb}

PL zapisać
volume_up
{perfective verb}

1. 通常

zapisać (同様に: zachować, uratować, oszczędzać, ratować)
5. ~~~ Kliknij przycisk OK, aby zapisać i zamknąć ustawienia konta.
Click OK to save and close your account settings.
Style niestandardowe, które mają być używane domyślnie w nowych dokumentach, można zapisać.
You can save customized styles to be used by default for new documents.
Aby zapisać i edytować propozycje miejsc docelowych z Narzędzia rozmieszczania reklam:.
Once you've used the Placement Tool to get placement ideas, here's how to save and edit those results:
zapisać (同様に: zapisywać)
volume_up
to chalk up {動} (score, points)
zapisać (同様に: przyjmować, przyjąć, zapisywać, werbować)
volume_up
to enroll {動} [アメ]
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
I would like to enroll at a university.
zapisać (同様に: zapisywać, zanotować, notować)
volume_up
to log {他動}
zapisać (同様に: ewidencjonować, notować, nagrać, nagrywać)
Należy zapisać datę podania w karcie pacjenta.
Record the date of treatment in the clinical records of the animals.
Należy zapisać datę podania w karcie pacjenta.
Record the date of treatment in the clinical records of the animal.
Po wykonaniu wstrzyknięcia należy zapisać, gdzie je wykonano i kiedy w tabelce w
After your injection, fill in the used injection site and date on the table in your injection record
zapisać (同様に: zanotować)
Datę otwarcia każdej butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym na etykiecie butelki i na pudełku.
Write down the date you open it in the space on each bottle label and box.
Datę otwarcia buteleczki należy zapisać w odpowiednim miejscu na etykiecie każdej buteleczki i na pudełku.
Write down the date you opened it in the space on each bottle label and box
Datę otwarcia butelki należy zapisać w przeznaczonym do tego miejscu na etykiecie butelki i na pudełku.
Write down the date of opening on the bottle label and carton label in the space provided.
zapisać (同様に: zanotować)

2. 法律学

zapisać (同様に: darować, zapisywać, darowywać)
volume_up
to demise {動} (by will)

3. 法律学: "w spadku"

英語での"zapisać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishLekarz może skontrolować przetokę i zapisać lek w celu zapobiegania zakrzepicy.
Your doctor may check your shunt and prescribe a medicinal product to prevent thrombosis.
PolishWzrost gospodarczy jest nam potrzebny i musimy zapisać go w konkluzjach strategii "Europa 2020”.
We need economic growth and we need it spelt out in the conclusions of Europe 2020.
PolishDatę otwarcia każdej butelki należy zapisać w miejscu zaznaczonym na etykiecie butelki i na pudełku.
Write the date of opening on the bottle and carton label in the space provided.
PolishObecnie po raz pierwszy udało się nam zapisać to w dokumencie ONZ.
We have now managed for the first time to enshrine this in a UN document.
PolishDatę rozpoczęcia przechowywania w temperaturze pokojowej należy zapisać na opakowaniu zewnętrznym.
The beginning of storage at room temperature should be recorded on the product carton.
PolishChciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
PolishOtwiera się nowy rozdział w polityce, który musimy zapisać sprawnie i w sposób praktyczny.
A new chapter in politics is now beginning, and we must write it rapidly and in practical terms.
PolishWięc on poprosił ich, i zgodzili się zapisać dodatkową serię 10 zabiegów.
And he went back to them, and they agreed to do another 10.
PolishWażne jest, że zaklęcie możemy zapisać stosując język wysokiego poziomu, a pisze je komputer czarodziej.
It can be compiled into this -- into zeros and ones -- and pronounced by a computer.
PolishNa opakowaniu zewnętrznym należy zapisać datę, kiedy produkt został wyjęty z lodówki.
The date at which the product was taken out of the refrigerator should be mentioned on the outer carton.
PolishLudzie chcą zapisać nową kartę w historii swojego kraju, a my chcemy ich wesprzeć w tym dziele.
The people want to write a new page in their history and we want to support them in that endeavour.
Polish. ~~~ Ponieważ od razu wiemy jak zapisać to w przyjemny, zwięzły sposób.
And therefore it looks beautiful because we already know how to write it in a lovely, concise way.
PolishMówili, że oczekiwali całe życie na coś takiego i zrobią wszystko aby się zapisać.
You know, hundreds of people came in begging, all my life I've been waiting for this class; I'll do anything to do it.
PolishGdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
PolishDatę tę należy zapisać na opakowaniu leku jako przypomnienie.
You should write this date on the pack as a reminder.
PolishMożecie je zapisać, albo "zanotować" w umyśle.
A little seed weighs next to nothing and a tree weighs a lot, right?
PolishKomisja Europejska musi zapisać prawa podstawowe we wszystkich aktach prawnych dotyczących jednolitego rynku.
The European Commission has to incorporate fundamental rights into all Single Market legislation.
PolishTeraz chcemy i tak zapisać symbole europejskie w naszym Regulaminie, wprowadzając je tylnymi drzwiami.
Now we are going to enshrine the European symbols in our Rules of Procedure anyway, through the back door.
PolishAutorem jednej był Micheal Stevenson, niezbyt trudne nazwisko, a jednak komuś udało się źle zapisać.
One was from a guy named Michael Stevenson, which shouldn't be that hard to transcribe, and it was misspelled.
PolishZapisać datę rozpuszczenia i termin ważności na etykiecie (termin ważności upływa po 1 miesiącu od rozpuszczenia leku).
Write the date of reconstitution and expiry on the label (expiry is 1 month after reconstitution).