「załamywać」のポーランド語-英語辞書

PL

「załamywać」英語 翻訳

volume_up
załamywać {abbr. imperfective verb}
PL

załamywać [załamuję|załamywałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. 通常
Nadszedł czas, abyśmy przestali załamywać ręce i spoważnieli.
It is high time that we stopped wringing our hands and got serious.
Pozwolę sobie zacytować: "Biją w dzwony, a wkrótce będą załamywali ręce”.
To quote, 'They are ringing the bells now; very soon they will be wringing their hands.'
Już od trzech lat wspólnota międzynarodowa załamuje ręce.
For three years now, the international community has been wringing its hands.
2. "wgnieść"
załamywać (同様に: załamać)
załamywać (同様に: załamać)
3. "karton, okładkę"
4. 物理
Szalenie trudno jest zrobić coś, co tak załamuje światło, jest odpowiednio wytłoczone, odpowiednio przechylone, ale stabilne.
It's stupefyingly difficult to make something that refracts light like that, that comes out of the tool correctly, that goes down the line without falling over.

"załamywać"の類義語(ポーランド語):

załamywać

英語での"załamywać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishNadszedł czas, abyśmy przestali załamywać ręce i spoważnieli.
It is high time that we stopped wringing our hands and got serious.
PolishSamowystarczalność żywnościowa Europy zaczyna się załamywać, a to zwiększa zależność przemysłu rolno-spożywczego od dostaw z rynku światowego.
Food self-sufficiency in Europe is falling and this is increasing the dependence of the agri-food industry on world market supplies.
Polishnie załamywać się
PolishZdaję sobie sprawę z problemów i jestem dumny z komisarza Michela, który zamiast załamywać ręce i zwoływać grupy robocze, wziął się do roboty zgodnie z mottem "czyny, nie słowa”.
I understand the problems and I am proud of Commissioner Michel who, instead of wringing his hands and convening working groups, just got down to it with the motto 'deeds, not words'.