「z powodów osobistych」のポーランド語-英語辞書

PL

「z powodów osobistych」英語 翻訳

PL z powodów osobistych
volume_up
[例]

z powodów osobistych

"z powodów osobistych"に類似した翻訳-英語

z 前置詞
z
English
powód 名詞
osobisty 形容詞

英語での"z powodów osobistych"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishEwentualnie, pracujesz jako urzędnik służby cywilnej w jednym kraju, ale z powodów osobistych mieszkasz (masz swoje stałe miejsce zamieszkania) w innym.
Alternatively, you work as a civil servant in one country but for private reasons you live (have your permanent home) in another.
PolishCzyżby ociągał się z powodów osobistych, w obawie przed utratą twardego antyunijnego elektoratu, w tym związanego z Radiem Maryja?
Could it be that he has procrastinated for personal reasons, for fear of losing an inflexible anti-EU electorate, including that associated with Radio Maryja?