「występować w roli」のポーランド語-英語辞書

PL

「występować w roli」英語 翻訳

występować w roli
"występować w roli"は見つかりません。bab.laチームに知らせました。

"występować w roli"に類似した翻訳-英語

występować 動詞
w 前置詞
w 所有名詞
English
rola 名詞

英語での"występować w roli"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishŁamanie praw człowieka ma miejsce na całym świecie, a my w UE musimy zawsze występować w roli obrońców pokrzywdzonych wskutek tego ludzi.
Human rights abuses take place around the world and we in the EU must always act as advocates for those who suffer as a result.
PolishAmerykańskie oddziały NATO robią w Afganistanie bałagan, a Unia Europejska musi potem występować w roli anioła stróża i podejmować w tej sprawie inicjatywę.
American NATO troops make a mess in Afghanistan and the European Union then has to step in as guardian angel and take the initiative on the issue.

他の言葉

Polish
  • występować w roli

他の解釈については、英語-日本語辞書にクリックしてください。