「wymierzać」のポーランド語-英語辞書

PL

「wymierzać」英語 翻訳

volume_up
wymierzać {abbr. imperfective verb}

PL wymierzać
volume_up
{imperfective verb}

1. 通常

wymierzać (同様に: wymierzyć)
volume_up
to deal out {動} (punishment, fine, justice)
wymierzać (同様に: wymierzyć, dać, dawać, udzielać)
volume_up
to dish out {動} (punishment)
wymierzać (同様に: wymierzyć)
volume_up
to levy {他動} (fine)
wymierzać (同様に: wymierzyć)
volume_up
to mete out {他動} [正] (punishment, penalty, justice)
Odważny rząd to nie taki, który ma śmiałość wymierzać surowe kary przedsiębiorstwom, lecz taki, który z równą surowością traktuje sam siebie.
Minister, the brave government is not one that dares to mete out harsh punishment to companies, but one that is just as severe toward itself.

2. "kopniaka komuś/czemuś"

wymierzać (同様に: wymierzyć)
volume_up
to aim {動} (kick at sb/sth)

英語での"wymierzać"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishSankcje należy stosować w zależności od przypadku i wymierzać w taki sposób, by uniknąć skrzywdzenia niewinnych ludzi.
Sanctions need to be applied on a case-by-case basis and targeted in a way that avoids affecting innocent parties.
PolishMusimy Irlandii pomóc, a nie wymierzać kary.
We need to help Ireland, not punish it.
PolishEuropejski Trybunał Praw Człowieka powinien wymierzać sprawiedliwość, a nie stawać się marionetką interesów ideologicznych i antychrześcijańskich.
The European Court of Human Rights should administer justice and not become a puppet for ideological and anti-Christian interests.
Polishwymierzać komuś cios
PolishKażde państwo członkowskie powinno na pierwszym miejscu stawiać bezpieczeństwo swoich obywateli, w przeciwnym razie obywatele uznają, że mogą sami wymierzać sprawiedliwość.
Each Member State should put the safety of its citizens first, otherwise citizens will feel justified in dispensing their own justice.
PolishNie możemy przestawiać opinii na temat kar, które państwa członkowskie powinny wymierzać za jazdę po pijanemu czy na jak długo prawo jazdy powinno być odbierane za takie wykroczenia.
We cannot have opinions on what sort of penalties the Member States should issue for drink-driving or how long driving licences can be withdrawn for these types of offence.