「wydłużenie dolne」のポーランド語-英語辞書

PL

「wydłużenie dolne」英語 翻訳

PL wydłużenie dolne
volume_up
{中性名詞}

1. IT関連

wydłużenie dolne
volume_up
descender {名詞}

"wydłużenie dolne"に類似した翻訳-英語

wydłużenie 名詞
English
wydłużyć 動詞
dolny 形容詞