「umorzyć」のポーランド語-英語辞書

PL

「umorzyć」英語 翻訳

PL umorzyć
volume_up
{動詞}

1. 通常

umorzyć
umorzyć (同様に: ustąpić, odesłać, przesunąć, przesłać)

2. 財政学

umorzyć (同様に: umarzać)

"umorzyć"の類義語(ポーランド語):

umorzyć

英語での"umorzyć"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

PolishTeraz można już tylko zastanawiać się nie nad tym, czy trzeba umorzyć jej długi, ale kiedy.
The relevant question is no longer whether it needs debt forgiveness, but when.
PolishMusimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.
We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
PolishZakończę pytaniem: czy jesteśmy gotowi, na szczeblu międzynarodowym, by zredukować lub umorzyć zadłużenie Haiti?
I will finish with a question: are we prepared, internationally, to reduce or cancel Haiti's debt?
PolishAby Grecja mogła zacząć się wydobywać z kryzysu fiskalnego, wierzyciele powinni umorzyć i przejąć część jej długów, tak państwowych, jak i prywatnych.
For Greece to start to grow out of the fiscal crisis, part of the debt burden should be forgiven and absorbed by creditors, public and private alike.
PolishPo drugie, część długu Grecji trzeba umorzyć, a w celu zagwarantowania spłaty pozostałej części należy sporządzić wieloletni plan uzdrowienia greckiej gospodarki.
Secondly, part of the Greek debt must be written off and, in order to ensure that the residual debt is indeed repaid, a multi-year recovery plan for the Greek economy should be drawn up.
PolishProponuję również, byśmy pomogli im przeprowadzić audyt zadłużenia i umorzyć dług zaciągnięty niezgodnie z prawem na rzecz rodziny Ben Ali-Trabelsi kosztem Tunezyjczyków.
I would also suggest that we should help them to audit the debt and to cancel the illegitimate debt which benefited the Ben Ali-Trabelsi family at the expense of the Tunisian people.